หน้าหลัก | ประวัติสหกรณ์ | กระดานสนทนา | ดาวห์โหลด | ติดต่อสหกรณ์    
 

 ดาวห์โหลดประกาศ
โดย: สอ.รพช. วันที่: 2009-12-02 11:37:27

˹ѡ

 
  - ไทยรัฐ
  - เดลินิวส์
  - ผู้จัดการ
  - Nation
  - สยามกีฬา

วันนี้:  6 คน
สัปดาห์นี้:  402 คน
เดือนนี้:  2527 คน
ทั้งหมด:  201687 คน
 
 
 
 ประกาศฉบับที่ 8 เรื่องการขอรับทุนการศึกษาประจำปี 2559 (รายละเอียดพร้อมแบบฟอร์ม)
โดย: สอ.รพช. วันที่: 2016-03-24 13:29:24
 ประกาศฉบับที่ 7 ยอดเงินที่สมาชิกโอนเข้าบัญชี สอ.รพช. โดยไม่ทราบเป็นของท่านใด
โดย: สอ.รพช. วันที่: 2016-03-14 16:07:47
 ประกาศฉบับที่ 6 เรื่องรายชื่อสมาชิกที่ได้รับรางวัลประชุมใหญ่ประจำปี 58 (ทั่วประเทศ)
โดย: สอ.รพช. วันที่: 2016-03-09 11:24:50
 ประกาศฉบับที่ 5 เรื่องรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการและอนุคณะกรรมการต่างๆ
โดย: สอ.รพช. วันที่: 2016-03-04 15:12:58
 ประกาศฉบับที่ 4 เรื่องรายชื่อผู้ที่ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการชุดที่ 43
โดย: สอ.รพช. วันที่: 2016-03-04 15:07:29
 สรุปผลคะแนนการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดที่ 43 ประจำปี 2559
โดย: สอ.รพช. วันที่: 2016-02-19 11:42:25
 ประกาศฉบับที่ 3 เรื่องรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นจนท.สมทบในวันประชุมใหญ่
โดย: สอ.รพช. วันที่: 2016-02-11 15:47:30
 แผนภูมิผลการดำเนินงานประจำปี 2558
โดย: สอ.รพช. วันที่: 2016-01-29 14:53:01
 หนังสือเวียน และหัวข้อวาระในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558
โดย: สอ.รพช. วันที่: 2016-01-15 15:50:55
 รูปและหมายเลข ผู้สมัครคณะกรรมชุดที่ 43 ประจำปี 2559
โดย: สอ.รพช. วันที่: 2016-01-14 15:56:55
   
   
00373  หาคนค้ำประกัน พิมพ์ชนก ขาวดี  17 พ.ค 2559 (0/82)
00372  ค้ำประกันเงินกู้สามัญ นัยธร ปานศรีทอง  14 พ.ค 2559 (0/89)
00371  กู้สามัญ สามารถ ชะลอ  02 พ.ค 2559 (0/170)
00370  ขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการส่งเอกสารใบเสร็จสหกรณ์ สุภาวัลย์ เพ็งสกุล  02 พ.ค 2559 (0/50)
00369  ขอเปลี่ยนแปลงการส่งใบเสร็จ สิทธิชัย สุวรรณศร  02 พ.ค 2559 (0/73)
00368  หาคนค้ำประกัน สุวรรณี เทพสุตร  28 เม.ย. 2559 (0/152)
00367  หาคนค้ำประกันใหม่ค่ะ จิตติพร บุญชื่น  08 มี.ค 2559 (1/362)
00366  ขอเปลี่่ยนแปลงใบนำส่งใบเสร็จรับเงิน วรวิทย์ หยุดรัตน์  04 มี.ค 2559 (0/289)
00365  ขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่นำส่งใบเสร็จรับเงิน นันธะกร ตาตะคุ  02 มี.ค 2559 (0/261)
00364  การกู้สามัญ สำราญ มัธยม  29 ก.พ. 2559 (0/466)
00363  ขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่การจัดส่งเอกสาร คารมณ์ อ่อนใจดี  24 ก.พ. 2559 (0/313)
00362   สุวิท ชูศรี  23 ก.พ. 2559 (0/125)
00361  ฉฉ สุวิท ชูศรี  23 ก.พ. 2559 (0/378)
00360  เงินปันผลสหกรณ์ วิทยา วรรณวาสน์  20 ก.พ. 2559 (2/418)
00359  ขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่นำส่งใบเสร็จรับเงิน ณิชชาพัณณ์ ธีรณัชภคโรจน์  19 ก.พ. 2559 (0/288)
00358  การหักเงินประกันกลุ่ม วิลัยรัตน์ โภคทรัพย์  18 ก.พ. 2559 (3/293)
00357  ขอแจ้งให้สหกรณ์หักค่าหุ้นเพิ่มเติม (ภายในเดือนมีนาคม 25... นันท์นภัส เดชะ  16 ก.พ. 2559 (0/377)
00356  ชื่อผู้รับผลประโยชน์ผิด ผกามาศ คงยืน  15 ก.พ. 2559 (0/324)
00355  เงินปันผล อนันต์ รักทรงธรรม  15 ก.พ. 2559 (6/846)
00354  แจ้งการหักเงินค่าหุ้นเพิ่ม สังวร คิดเห็น  10 ก.พ. 2559 (1/391)
   
 
 
 
 
เกี่ยวกับสหกรณ์ ส่วนราชการ ธนาคาร
- กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ - กรมบัญชีกลาง - ธนาคารแห่งประเทศไทย
- กรมส่งเสริมสหกรณ์ - กรมสรรพากร - ธนาคารออมสิน
- สันนิบบาตสหกรณ์ฯ - กรมทางหลวงชนบท - ธนาคารอาคารสงเคราะห์
- ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ - กรมทรัพยากรน้ำ - ธกส.
  - กรมทรัพยากรน้ำบาดาล - ธนาคารกรุงไทย
  - กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
  - กบข.  
เลือกเพื่อลงทะเบียนตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
เงินกู้ทุกประเภท (แบบธนาคาร) เปลี่ยนเป็น 6.00%
     เริ่ม 1 สิงหาคม 2554
เงินฝากออมทรัพย์
ออมทรัพย์ธรรมดา 2.25% 
ออมทรัพย์พิเศษ   2.75% 

เงินฝากประจำ
ประเภท 3 เดือน   3.00%
ประเภท 6 เดือน   3.50%
ประเภท 12 เดือน 3.75%