หน้าหลัก | ประวัติสหกรณ์ | กระดานสนทนา | ดาวห์โหลด | ติดต่อสหกรณ์    
 

 ดาวห์โหลดประกาศ
โดย: สอ.รพช. วันที่: 2009-12-02 11:37:27

˹ѡ

 
  - ไทยรัฐ
  - เดลินิวส์
  - ผู้จัดการ
  - Nation
  - สยามกีฬา

วันนี้:  129 คน
สัปดาห์นี้:  683 คน
เดือนนี้:  3121 คน
ทั้งหมด:  152375 คน
 
 
 
 ประกาศรายชื่อสมาชิกที่ได้รับรางวัลทั่วประเทศ 129 รางวัล
โดย: สอ.รพช. วันที่: 2015-03-10 15:36:05
 ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการ สอ.รพช.ชุดที่ 42 ประจำปี 2558
โดย: สอ.รพช. วันที่: 2015-02-25 15:11:06
 เงินปันผล และเฉลี่ยคืน ปี 57
โดย: สอ.รพช. วันที่: 2015-02-23 09:36:39
 ประกาศรายชื่อ และหมายเลข ผู้สมัครคณะกรรมการชุดที่ 42 ประจำปี 2558 (พร้อมข้อควรรู้ในวันเลือกตั้ง)
โดย: สอ.รพช. วันที่: 2015-02-18 10:12:56
 คู่มือสมาชิก (แผ่นพับ) ประจำปี 2558
โดย: สอ.รพช. วันที่: 2015-02-11 13:28:31
 สถานที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ของ สอ.รพช.
โดย: สอ.รพช. วันที่: 2015-02-10 14:07:07
 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 57 และตัวอย่างการลงคะแนนในบัตรเลืือกตั้ง
โดย: สอ.รพช. วันที่: 2015-02-07 12:00:08
 แบบฟอร์มผู้สมัครช่วยงานเลือกตั้งคณะกรรมการ สอ.รพช.ปี 57
โดย: สอ.รพช. วันที่: 2015-02-07 11:12:52
 แผ่นประกาศเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557
โดย: สอ.รพช. วันที่: 2015-02-03 15:39:13
 ตารางการคำนวณเงินปันผลประจำปี 2557
โดย: สอ.รพช. วันที่: 2015-02-02 15:48:30
   
   
00306  ขอปรับวงเงินกู้จาก1.5เป็น2 ล้านบาท ณัฐกร บุษราคัม  10 มี.ค 2558 (5/211)
00305  ประกาศรายชื่อรางวัลสมาชิกที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมสามัญฯ สมศักดิ์ เทียนธรรมชาติ  06 มี.ค 2558 (1/171)
00304  ขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล อนุชา เหลาแตว  27 ก.พ. 2558 (2/109)
00303  กู้ ฉฉ อนุมัตินานจังคับ ณัฐวุฒิ สุจรต  24 ก.พ. 2558 (0/165)
00302  อยากทราบว่าได้เงินปันผลเท่าไหร่ สมจิตร เกิดเรียน  19 ก.พ. 2558 (1/358)
00301  เงินปันผลปี 57 เกรียงศักดิ์ อินทปัต  18 ก.พ. 2558 (0/424)
00300  สหกรณ์ประชุมเรื่องเงินปันผล ทรงศักดิ์ บุญสม  17 ก.พ. 2558 (0/263)
00299  โปรกรมคำนวณเงินกู้ ลำใย อินธิลาด  17 ก.พ. 2558 (0/202)
00298  ไม่ได้รับเงินปันผล กชกร คชสิงห์  02 ก.พ. 2558 (0/474)
00297  หาคนค้ำ วีระศักดิ์ จันทร์ดวง  22 ม.ค. 2558 (0/244)
00296  แก้ไขตัวเลขเงินเดือน ทิฆัมพร  จารุภูมิ  20 ม.ค. 2558 (4/314)
00295  ปันผล วรากร ประจงค้า  05 ม.ค. 2558 (3/182)
00294  เปลี่ยนแปลงผู้รับประโยชน์ รัฐ  หอมบุหงา  25 ธ.ค. 2557 (1/272)
00293   ลักขิกา แสงสนิท  16 ธ.ค. 2557 (0/186)
00292  หลักค้ำประกัน ลักขิกา แสงสนิท  16 ธ.ค. 2557 (1/314)
00291  ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่สหกรณ์รพช. สิทธิชัย สุวรรณศร  11 ธ.ค. 2557 (1/395)
00290  หาคู่ค้ำประกันครับ ก้องภพ ศิรวัฒนะเมธานนท์  09 ธ.ค. 2557 (0/288)
00289  เปลี่ยนเเปลงผู้รับผลประโยชน์ ชลวิทย์ มณีนิล  09 ธ.ค. 2557 (0/222)
00288  การลาออกจากสมาชิก ทรงศักดิ์ บุญสม  18 พ.ย. 2557 (2/411)
00287  ต้องการผู้ค้ำประกัน ปฎิวัติ เยี่ยมเวหา  14 พ.ย. 2557 (1/347)
   
 
 
 
 
เกี่ยวกับสหกรณ์ ส่วนราชการ ธนาคาร
- กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ - กรมบัญชีกลาง - ธนาคารแห่งประเทศไทย
- กรมส่งเสริมสหกรณ์ - กรมสรรพากร - ธนาคารออมสิน
- สันนิบบาตสหกรณ์ฯ - กรมทางหลวงชนบท - ธนาคารอาคารสงเคราะห์
- ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ - กรมทรัพยากรน้ำ - ธกส.
  - กรมทรัพยากรน้ำบาดาล - ธนาคารกรุงไทย
  - กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
  - กบข.  
เลือกเพื่อลงทะเบียนตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
เงินกู้ทุกประเภท (แบบธนาคาร) เปลี่ยนเป็น 6.00%
     เริ่ม 1 สิงหาคม 2554
เงินฝากออมทรัพย์
ออมทรัพย์ธรรมดา 2.25% 
ออมทรัพย์พิเศษ   2.75% 

เงินฝากประจำ
ประเภท 3 เดือน   3.00%
ประเภท 6 เดือน   3.50%
ประเภท 12 เดือน 3.75%