หน้าหลัก | ประวัติสหกรณ์ | กระดานสนทนา | ดาวห์โหลด | ติดต่อสหกรณ์    
 

 ดาวห์โหลดประกาศ
โดย: สอ.รพช. วันที่: 2009-12-02 11:37:27

˹ѡ

 
  - ไทยรัฐ
  - เดลินิวส์
  - ผู้จัดการ
  - Nation
  - สยามกีฬา

วันนี้:   คน
สัปดาห์นี้:   คน
เดือนนี้:   คน
ทั้งหมด:  266874 คน
 
 
 
 ประกาศฉบับที่ 4 ขอรับเงินเยียวยาสมาชิกที่ประสบอุทกภัยประจำปี 2560
โดย: สอ.รพช. วันที่: 2017-02-20 16:15:23
 ตารางคำนวนเงินปันผลประจำปี 2559
โดย: สอ.รพช. วันที่: 2017-02-06 15:58:42
 แผนภูมิการดำเนินการประจำปี 2559
โดย: สอ.รพช. วันที่: 2017-02-03 10:38:25
 วิสัยทัศน์ของผู้สมัครคณะกรรมการ สอ.รพช.ประจำปี 2556
โดย: สอ.รพช. วันที่: 2017-01-31 13:33:05
 รายชื่อผู้สมัครคณะกรรมการประจำปี 2560 ชุดที่ 44
โดย: สอ.รพช. วันที่: 2017-01-31 13:22:57
 แผ่นประกาศประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559
โดย: สอ.รพช. วันที่: 2017-01-23 14:07:24
 สอ.รพช.เปิดรับสมัครคณะกรรมการชุดที่ 44 ประจำปี 2560
โดย: สอ.รพช. วันที่: 2016-12-07 09:13:24
 ประกาศฉบับที่ 17 เรื่องรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2560
โดย: สอ.รพช. วันที่: 2016-12-07 09:11:45
 ประกาศฉบับที่ 16 เรื่องรับสมัครผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560
โดย: สอ.รพช. วันที่: 2016-12-07 09:10:07
 ประกาศฉบับที่ 15 เรื่องรับสมัครบริษัทประกันชีวิต
โดย: สอ.รพช. วันที่: 2016-12-07 09:07:51
   
   
00391  ขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการจัดส่งใบเสร็จสหกรณ์   08 ก.พ. 2560 (0/85)
00390  ต้องการเปลี่ยนแปลงที่อยู่การส่งใบสร็จ   31 ม.ค. 2560 (0/97)
00389  ประกาศหาคนค้ำค่ะ   24 ม.ค. 2560 (0/221)
00388  ปันผล   23 ม.ค. 2560 (3/712)
00387     16 พ.ย. 2559 (0/100)
00386     09 พ.ย. 2559 (0/101)
00384  ติดประกาศข่าวสารของสหกรณ์ กิติศักดิ์  ดวงศร  04 ต.ค. 2559 (0/485)
00383  หาคนค้ำประกัน ชุติมา แสงงาม  02 ต.ค. 2559 (1/426)
00382  การจับกลุ่มค้ำประกันพนักงานราชการ ลักขิกา แสงสนิท  14 ก.ย. 2559 (8/532)
00381  ขอแก้ไขชื่อผู้รับผลประโยชน์ ปลื้มปิติ ด้วงฉุย  05 ส.ค. 2559 (3/278)
00380  ขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารใบเสร็จสหกรณ์ สมเกียรติ จ้อยกลิ่น  25 ก.ค. 2559 (0/227)
00379  แจ้งสมาชิกเสียชีวิต (นายกฤษณะ ยังทรัพย์)  กฤษณะ  ยังทรัพย์  21 ก.ค. 2559 (1/378)
00378  แจ้สมาชิก นายกฤษณะ ยังทรัพย์ เสียชีวิต กฤษณะ  ยังทรัพย์  21 ก.ค. 2559 (0/293)
00377     21 ก.ค. 2559 (0/164)
00376  ขอเปลี่ยนแปลงชื่อผู้รับผลประโยชน์ สุวิช พลเมือง  23 มิ.ย. 2559 (0/349)
00375  ขอโอนย้ายสมาชิกสหกรณ์ พิชาญ ตันติวิวัฒน์  04 มิ.ย. 2559 (2/442)
00374  หาผู้คำ้เงินกู้สามัญแรกคำ้กัน สุวีระ โพนเกาะ  01 มิ.ย. 2559 (0/504)
00373  หาคนค้ำประกัน พิมพ์ชนก ขาวดี  17 พ.ค 2559 (1/565)
00372  ค้ำประกันเงินกู้สามัญ นัยธร ปานศรีทอง  14 พ.ค 2559 (0/547)
00371  กู้สามัญ สามารถ ชะลอ  02 พ.ค 2559 (0/687)
   
 
 
 
 
เกี่ยวกับสหกรณ์ ส่วนราชการ ธนาคาร
- กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ - กรมบัญชีกลาง - ธนาคารแห่งประเทศไทย
- กรมส่งเสริมสหกรณ์ - กรมสรรพากร - ธนาคารออมสิน
- สันนิบบาตสหกรณ์ฯ - กรมทางหลวงชนบท - ธนาคารอาคารสงเคราะห์
- ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ - กรมทรัพยากรน้ำ - ธกส.
  - กรมทรัพยากรน้ำบาดาล - ธนาคารกรุงไทย
  - กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
  - กบข.  
เลือกเพื่อลงทะเบียนตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
เงินกู้ทุกประเภท (แบบธนาคาร) เปลี่ยนเป็น 6.00%
     เริ่ม 1 สิงหาคม 2554
เงินฝากออมทรัพย์
ออมทรัพย์ธรรมดา 2.25% 
ออมทรัพย์พิเศษ   2.75% 

เงินฝากประจำ
ประเภท 3 เดือน   3.00%
ประเภท 6 เดือน   3.50%
ประเภท 12 เดือน 3.75%