หน้าหลัก | ประวัติสหกรณ์ | กระดานสนทนา | ดาวห์โหลด | ติดต่อสหกรณ์    
 

 ดาวห์โหลดประกาศ
โดย: นิรันดร์ กากแก้ว วันที่: 2009-12-02 11:37:27

˹ѡ

 
  - ไทยรัฐ
  - เดลินิวส์
  - ผู้จัดการ
  - Nation
  - สยามกีฬา

วันนี้:  9 คน
สัปดาห์นี้:  644 คน
เดือนนี้:  1462 คน
ทั้งหมด:  1263667 คน
 
 
 
 แผ่นประกาศประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565
โดย: ฝ่ายการจัดการ วันที่: 2023-02-03 10:06:27
 หมายเลขผู้สมัครเป็นคณะกรรมการชุดที่ 50
โดย: ฝ่ายการจัดการ วันที่: 2023-02-01 11:32:56
 ประกาศฉบับที่ 4/2566 เรื่อง ผลประกวดบทความ
โดย: ฝ่ายการจัดการ วันที่: 2023-01-31 16:48:33
 งบย่อแสดงสินทรัพย์ และหนี้สินสิน ณ ธันวาคม 2565
โดย: ฝ่ายการจัดการ วันที่: 2023-01-31 13:31:01
 ประกาศฉบับที่ 3 /2566 เรื่องรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สมทบ
โดย: ฝ่ายการจัดการ วันที่: 2023-01-27 15:36:40
 ประกาศฉบับที่ 2/2566 เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่สมทบ พร้อมใบสมัคร
โดย: ฝ่ายการจัดการ วันที่: 2023-01-10 15:52:06
 ประกาศฉบับที่ 1/2566 เรื่องรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสหกรณ์ ชุดที่ 50 ประจำปี 2566
โดย: ฝ่ายการจัดการ วันที่: 2023-01-10 15:48:38
 งบย่อแสดงสินทรัพย์,หนี้สิ้น,งบกำไรขาดทุน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565
โดย: ฝ่ายการจัดการ วันที่: 2022-08-10 10:56:52
 ประกาศฉบับที่ 21 / 2565 เรื่องหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาอาชีพ
โดย: ฝ่ายการจัดการ วันที่: 2022-08-08 14:12:06
 ประกาศฉบับที่ 20/2565 เรื่องหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและทัศนศึกษา
โดย: ฝ่ายการจัดการ วันที่: 2022-08-08 14:08:35
   
   
00743  กาเบอร์ 2 สมคิด บุญเผิ่ง  06 ก.พ. 2566 (0/22)
00742  การเลือกตั้งคณะกรรมการ สหกรณ์ รัตนา สุดสาย  25 ม.ค. 2566 (0/179)
00741  หาคนค้ำด่วนที่สุดค่ะ นภสร งามสอน  19 ม.ค. 2566 (0/102)
00740  หาคนค้ำด่วนที่สุดค่ะ นภสร งามสอน  19 ม.ค. 2566 (0/35)
00718  ต้องการคนแลกค้ำสหกรณ์ด่วน ครับ 0952394636  วรพล พิมพ์โคตร  24 ก.ค. 2565 (0/113)
00717  ต้องการคนค้ำสหกรณ์ด่วนที่สุด อายุงาน 10 ปีขึ้นไป อายุตั... รัตนา ตรีรัตนธรรม  22 ก.ค. 2565 (0/85)
00716     22 ก.ค. 2565 (0/19)
00715  ต้องการคนแลกค้ำสหกรณ์ด่วน ครับ วรพล พิมพ์โคตร  19 ก.ค. 2565 (0/65)
00714  หาคนแลกค้ำสหกรณ์ด่วนครับ 0952394636 วรพล พิมพ์โคตร  12 ก.ค. 2565 (0/54)
00713  หาคนแลกค้ำสหกรณ์ด่วนอายุงาน 10 ปีขึ้นไปครับ วรพล พิมพ์โคตร  30 มิ.ย. 2565 (0/85)
00712  หาคนแลกค้ำคะ กนกวรรณ องอาจ  30 มิ.ย. 2565 (0/90)
00711  ต้องการคนค้ำสหกรณ์ด่วนที่สุด อายุงาน 10 ปีขึ้นไป อายุตั... รัตนา ตรีรัตนธรรม  28 มิ.ย. 2565 (0/96)
00710  ต้องการคนแลกค้ำสหกรณ์ด่วน อายุงาน 10 ปีขึ้นไป ครับ วรพล พิมพ์โคตร  22 มิ.ย. 2565 (0/65)
00709  ขอทราบหลักเกณฑ์การกู้หุ้น วัลลภ ยศทิศ  18 มิ.ย. 2565 (0/97)
00708  ต้องการคนแลกค้ำสหกรณ์ด่วนอายุงาน 10 ปีขึ้นไปครับ วรพล พิมพ์โคตร  13 มิ.ย. 2565 (0/89)
00707  ต้องการคนค้ำสหกรณ์ด่วนที่สุด อายุงาน 10 ปีขึ้นไป อายุตั... รัตนา ตรีรัตนธรรม  13 มิ.ย. 2565 (0/88)
00706  ขอรับทุนการศึกษา อรวรรณ ไกรศรีวรรธนะ  08 มิ.ย. 2565 (0/134)
00705  ต้องการคนค้ำสหกรณ์ด่วนที่สุด อายุงาน 10 ปีขึ้นไป อายุตั... รัตนา ตรีรัตนธรรม  08 มิ.ย. 2565 (0/82)
00704  ต้องการคนค้ำสหกรณ์ด่วนที่สุด อายุงาน 10 ปีขึ้นไป อายุตั... รัตนา ตรีรัตนธรรม  08 มิ.ย. 2565 (0/44)
00703  ต้องการคนค้ำสหกรณ์ด่วนที่สุด อายุงาน 10 ปีขึ้นไป อายุตั... รัตนา ตรีรัตนธรรม  08 มิ.ย. 2565 (0/43)
   
 
 
 
   
 
ศึกษาดูระบบงาน ณ สหกรณ์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด
 
   
 
ภาพการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564
 
   
 
สหกรณ์ฯ มอบเงินบริจาคให้กับคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
 
   
 
มาตรการรักษาความปลอดภัย ช่วงสถานการโรคระบาด covid-19
 
   
 
ภาพการประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ชุดที่ 49
 
   
 
ภาพการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบงานสหกรณ์
 
   
 
ภาพการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายการเงินและลงทุน ประจำวันที่ 25 สิงหาคม 2564
 
   
 
ภาพการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ชุดที่ 48 ครั้งที่ 8/2564
 
   
 
คณะอนุกรรมการสวัสดิการและประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 49
 
   
 
ภาพการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ชุดที่ 48 ประจำปี 2564
 
 
เกี่ยวกับสหกรณ์ ส่วนราชการ ธนาคาร
- กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ - กรมบัญชีกลาง - ธนาคารแห่งประเทศไทย
- กรมส่งเสริมสหกรณ์ - กรมสรรพากร - ธนาคารออมสิน
- สันนิบบาตสหกรณ์ฯ - กรมทางหลวงชนบท - ธนาคารอาคารสงเคราะห์
- ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ - กรมทรัพยากรน้ำ - ธกส.
  - กรมทรัพยากรน้ำบาดาล - ธนาคารกรุงไทย
  - กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
  - กบข.  
เลือกเพื่อลงทะเบียนตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 

 

ตารางคำนวนยอดเงินกู้สามัญ 

    เริ่ม 1 พฤศจิกายน 2560

 
      
 
                        เริ่ม 16 พฤศจิกายน 2563