หน้าหลัก | ประวัติสหกรณ์ | กระดานสนทนา | ดาวห์โหลด | ติดต่อสหกรณ์    
 

 ดาวห์โหลดประกาศ
โดย: สอ.รพช. วันที่: 2009-12-02 11:37:27

˹ѡ

 
  - ไทยรัฐ
  - เดลินิวส์
  - ผู้จัดการ
  - Nation
  - สยามกีฬา

วันนี้:  12 คน
สัปดาห์นี้:  488 คน
เดือนนี้:  2349 คน
ทั้งหมด:  217043 คน
 
 
 
 แบบฟอร์มคำขอเอาประกันชีวิตกลุ่มแบบใหม่ (เริ่มใช้ 1 พฤศจิกายน 2559)
โดย: สอ.รพช. วันที่: 2016-10-27 09:58:48
 แผ่นประกาศกู้สามัญใหม่ซ้ำ (ต้องชำระหนี้ 9 งวด ขึ้นไป) จะไม่เสียค่าธรรมเนียม
โดย: สอ.รพช. วันที่: 2016-08-17 16:06:32
 ประกาศฉบับที่ 12 เรื่องหลักเกณฑ์การกู้เงินสามัญ (ใหม่)
โดย: สอ.รพช. วันที่: 2016-08-16 14:37:44
 Test รูปเจ้าหน้าที่ สอ.รพช.
โดย: สอ.รพช. วันที่: 2016-07-26 11:43:06
 สอ.หยุดให้บริการ 5 วัน ตามประกาศวันหยุด
โดย: สอ.รพช. วันที่: 2016-07-14 10:11:39
 การโอนเงินทุนการศึกษาบุตรประจำปี 2559
โดย: สอ.รพช. วันที่: 2016-07-06 16:35:48
 สอ.หยุดให้บริการในวันที่ 1 กรกฎาคม 2559
โดย: สอ.รพช. วันที่: 2016-06-14 11:34:09
 ประกาศฉบับที่ 10 เรื่องรายชื่อสมาชิกที่ได้รับทุนการศึกษาบุตรประจำปี 2559
โดย: สอ.รพช. วันที่: 2016-06-10 09:21:45
 ประกาศฉบับที่ 9 เรื่องการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการผ่อนชำระคืนและอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่ สอ.อื่น
โดย: สอ.รพช. วันที่: 2016-06-09 14:21:02
 ประกาศฉบับที่ 8 เรื่องการขอรับทุนการศึกษาประจำปี 2559 (รายละเอียดพร้อมแบบฟอร์ม)
โดย: สอ.รพช. วันที่: 2016-03-24 13:29:24
   
   
00385  โปรดเห็นใจสาชิกที่ อยู่ไกลเมืองกรุง เทอมวิทย์  มวลเมืองสอง  15 ต.ค. 2559 (0/70)
00384  ติดประกาศข่าวสารของสหกรณ์ กิติศักดิ์  ดวงศร  04 ต.ค. 2559 (0/103)
00383  หาคนค้ำประกัน ชุติมา แสงงาม  02 ต.ค. 2559 (0/98)
00382  การจับกลุ่มค้ำประกันพนักงานราชการ ลักขิกา แสงสนิท  14 ก.ย. 2559 (0/187)
00381  ขอแก้ไขชื่อผู้รับผลประโยชน์ ปลื้มปิติ ด้วงฉุย  05 ส.ค. 2559 (0/128)
00380  ขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารใบเสร็จสหกรณ์ สมเกียรติ จ้อยกลิ่น  25 ก.ค. 2559 (0/118)
00379  แจ้งสมาชิกเสียชีวิต (นายกฤษณะ ยังทรัพย์)  กฤษณะ  ยังทรัพย์  21 ก.ค. 2559 (1/212)
00378  แจ้สมาชิก นายกฤษณะ ยังทรัพย์ เสียชีวิต กฤษณะ  ยังทรัพย์  21 ก.ค. 2559 (0/161)
00377     21 ก.ค. 2559 (0/88)
00376  ขอเปลี่ยนแปลงชื่อผู้รับผลประโยชน์ สุวิช พลเมือง  23 มิ.ย. 2559 (0/204)
00375  ขอโอนย้ายสมาชิกสหกรณ์ พิชาญ ตันติวิวัฒน์  04 มิ.ย. 2559 (1/302)
00374  หาผู้คำ้เงินกู้สามัญแรกคำ้กัน สุวีระ โพนเกาะ  01 มิ.ย. 2559 (0/359)
00373  หาคนค้ำประกัน พิมพ์ชนก ขาวดี  17 พ.ค 2559 (0/403)
00372  ค้ำประกันเงินกู้สามัญ นัยธร ปานศรีทอง  14 พ.ค 2559 (0/405)
00371  กู้สามัญ สามารถ ชะลอ  02 พ.ค 2559 (0/471)
00370  ขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการส่งเอกสารใบเสร็จสหกรณ์ สุภาวัลย์ เพ็งสกุล  02 พ.ค 2559 (0/199)
00369  ขอเปลี่ยนแปลงการส่งใบเสร็จ สิทธิชัย สุวรรณศร  02 พ.ค 2559 (1/229)
00368  หาคนค้ำประกัน สุวรรณี เทพสุตร  28 เม.ย. 2559 (0/376)
00367  หาคนค้ำประกันใหม่ค่ะ จิตติพร บุญชื่น  08 มี.ค 2559 (1/573)
00366  ขอเปลี่่ยนแปลงใบนำส่งใบเสร็จรับเงิน วรวิทย์ หยุดรัตน์  04 มี.ค 2559 (0/421)
   
 
 
 
 
เกี่ยวกับสหกรณ์ ส่วนราชการ ธนาคาร
- กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ - กรมบัญชีกลาง - ธนาคารแห่งประเทศไทย
- กรมส่งเสริมสหกรณ์ - กรมสรรพากร - ธนาคารออมสิน
- สันนิบบาตสหกรณ์ฯ - กรมทางหลวงชนบท - ธนาคารอาคารสงเคราะห์
- ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ - กรมทรัพยากรน้ำ - ธกส.
  - กรมทรัพยากรน้ำบาดาล - ธนาคารกรุงไทย
  - กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
  - กบข.  
เลือกเพื่อลงทะเบียนตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
เงินกู้ทุกประเภท (แบบธนาคาร) เปลี่ยนเป็น 6.00%
     เริ่ม 1 สิงหาคม 2554
เงินฝากออมทรัพย์
ออมทรัพย์ธรรมดา 2.25% 
ออมทรัพย์พิเศษ   2.75% 

เงินฝากประจำ
ประเภท 3 เดือน   3.00%
ประเภท 6 เดือน   3.50%
ประเภท 12 เดือน 3.75%