หน้าหลัก | ประวัติสหกรณ์ | กระดานสนทนา | ดาวห์โหลด | ติดต่อสหกรณ์    
 

 ดาวห์โหลดประกาศ
โดย: สอ.รพช. วันที่: 2009-12-02 11:37:27

˹ѡ

 
  - ไทยรัฐ
  - เดลินิวส์
  - ผู้จัดการ
  - Nation
  - สยามกีฬา

วันนี้:   คน
สัปดาห์นี้:   คน
เดือนนี้:   คน
ทั้งหมด:  266874 คน
 
 
 
 สอ.รพช.เปิดรับสมัครคณะกรรมการชุดที่ 44 ประจำปี 2560
โดย: สอ.รพช. วันที่: 2016-12-07 09:13:24
 ประกาศฉบับที่ 17 เรื่องรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2560
โดย: สอ.รพช. วันที่: 2016-12-07 09:11:45
 ประกาศฉบับที่ 16 เรื่องรับสมัครผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560
โดย: สอ.รพช. วันที่: 2016-12-07 09:10:07
 ประกาศฉบับที่ 15 เรื่องรับสมัครบริษัทประกันชีวิต
โดย: สอ.รพช. วันที่: 2016-12-07 09:07:51
 ประกาศฉบับที่ 14 เรื่องการรับสมัครเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์
โดย: สอ.รพช. วันที่: 2016-12-07 09:05:35
 ประกาศฉบับที่ 13 เรื่องรายชื่อกรรมการดำเนินการที่พ้นจากตำแหน่ง
โดย: สอ.รพช. วันที่: 2016-12-07 09:01:33
 ผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์และผลการประเมินธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการด้านการควบคุมภายในของ สอ.ปี2559
โดย: สอ.รพช. วันที่: 2016-11-11 03:05:22
 สอ.เชิญชวนสมาชิกที่มีหนี้กับสถาบันการเงินอื่น โดยให้มากู้เงินกับ สอ.เผื่อไปไถ่ถอนหนี้สิน
โดย: สอ.รพช. วันที่: 2016-11-03 09:34:25
 แบบฟอร์มคำขอเอาประกันชีวิตกลุ่มแบบใหม่ (เริ่มใช้ 1 พฤศจิกายน 2559)
โดย: สอ.รพช. วันที่: 2016-10-27 09:58:48
 แผ่นประกาศกู้สามัญใหม่ซ้ำ (ต้องชำระหนี้ 9 งวด ขึ้นไป) จะไม่เสียค่าธรรมเนียม
โดย: สอ.รพช. วันที่: 2016-08-17 16:06:32
   
   
00387     16 พ.ย. 2559 (0/61)
00386     09 พ.ย. 2559 (0/73)
00384  ติดประกาศข่าวสารของสหกรณ์ กิติศักดิ์  ดวงศร  04 ต.ค. 2559 (0/347)
00383  หาคนค้ำประกัน ชุติมา แสงงาม  02 ต.ค. 2559 (1/317)
00382  การจับกลุ่มค้ำประกันพนักงานราชการ ลักขิกา แสงสนิท  14 ก.ย. 2559 (5/427)
00381  ขอแก้ไขชื่อผู้รับผลประโยชน์ ปลื้มปิติ ด้วงฉุย  05 ส.ค. 2559 (3/230)
00380  ขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารใบเสร็จสหกรณ์ สมเกียรติ จ้อยกลิ่น  25 ก.ค. 2559 (0/188)
00379  แจ้งสมาชิกเสียชีวิต (นายกฤษณะ ยังทรัพย์)  กฤษณะ  ยังทรัพย์  21 ก.ค. 2559 (1/315)
00378  แจ้สมาชิก นายกฤษณะ ยังทรัพย์ เสียชีวิต กฤษณะ  ยังทรัพย์  21 ก.ค. 2559 (0/244)
00377     21 ก.ค. 2559 (0/142)
00376  ขอเปลี่ยนแปลงชื่อผู้รับผลประโยชน์ สุวิช พลเมือง  23 มิ.ย. 2559 (0/300)
00375  ขอโอนย้ายสมาชิกสหกรณ์ พิชาญ ตันติวิวัฒน์  04 มิ.ย. 2559 (2/396)
00374  หาผู้คำ้เงินกู้สามัญแรกคำ้กัน สุวีระ โพนเกาะ  01 มิ.ย. 2559 (0/454)
00373  หาคนค้ำประกัน พิมพ์ชนก ขาวดี  17 พ.ค 2559 (1/506)
00372  ค้ำประกันเงินกู้สามัญ นัยธร ปานศรีทอง  14 พ.ค 2559 (0/491)
00371  กู้สามัญ สามารถ ชะลอ  02 พ.ค 2559 (0/593)
00370  ขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการส่งเอกสารใบเสร็จสหกรณ์ สุภาวัลย์ เพ็งสกุล  02 พ.ค 2559 (0/265)
00369  ขอเปลี่ยนแปลงการส่งใบเสร็จ สิทธิชัย สุวรรณศร  02 พ.ค 2559 (2/301)
00368  หาคนค้ำประกัน สุวรรณี เทพสุตร  28 เม.ย. 2559 (0/452)
00367  หาคนค้ำประกันใหม่ค่ะ จิตติพร บุญชื่น  08 มี.ค 2559 (1/671)
   
 
 
 
 
เกี่ยวกับสหกรณ์ ส่วนราชการ ธนาคาร
- กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ - กรมบัญชีกลาง - ธนาคารแห่งประเทศไทย
- กรมส่งเสริมสหกรณ์ - กรมสรรพากร - ธนาคารออมสิน
- สันนิบบาตสหกรณ์ฯ - กรมทางหลวงชนบท - ธนาคารอาคารสงเคราะห์
- ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ - กรมทรัพยากรน้ำ - ธกส.
  - กรมทรัพยากรน้ำบาดาล - ธนาคารกรุงไทย
  - กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
  - กบข.  
เลือกเพื่อลงทะเบียนตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
เงินกู้ทุกประเภท (แบบธนาคาร) เปลี่ยนเป็น 6.00%
     เริ่ม 1 สิงหาคม 2554
เงินฝากออมทรัพย์
ออมทรัพย์ธรรมดา 2.25% 
ออมทรัพย์พิเศษ   2.75% 

เงินฝากประจำ
ประเภท 3 เดือน   3.00%
ประเภท 6 เดือน   3.50%
ประเภท 12 เดือน 3.75%