หน้าหลัก | ประวัติสหกรณ์ | กระดานสนทนา | ดาวห์โหลด | ติดต่อสหกรณ์    
 

 ดาวห์โหลดประกาศ
โดย: สอ.รพช. วันที่: 2009-12-02 11:37:27

˹ѡ

 
  - ไทยรัฐ
  - เดลินิวส์
  - ผู้จัดการ
  - Nation
  - สยามกีฬา

วันนี้:   คน
สัปดาห์นี้:   คน
เดือนนี้:   คน
ทั้งหมด:  266874 คน
 
 
 
 ภาพการประชุมคณะดำเนินการสหกรณ์ประจำเดือน ส.ค.2560
โดย: สอ.รพช. วันที่: 2017-09-25 10:07:10
 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ 2560
โดย: สอ.รพช. วันที่: 2017-09-06 13:42:41
 ภาพประชุมคณะประชาสัมพันธ์
โดย: สอ.รพช. วันที่: 2017-08-25 09:17:45
 ภาพการประชุมคณะดำเนินการสหกรณ์ประจำเดือน ก.ค.2560
โดย: สอ.รพช. วันที่: 2017-08-17 10:31:02
 การโอนเงินทุนการศึกษาบุตรประจำปี 2560
โดย: สอ.รพช. วันที่: 2017-08-08 14:04:26
 ภาพการประชุมคณะกรรมการแก้ไขและปรับปรุงระเบียบสหกรณ์ฉบับที่ 3
โดย: สอ.รพช. วันที่: 2017-07-31 13:54:47
 แผนภูมิการดำเนินการครึ่งปี 2560
โดย: สอ.รพช. วันที่: 2017-07-25 16:13:43
 ภาพการประชุมคณะดำเนินการสหกรณ์ประจำเดือน มิ.ย.2560
โดย: สอ.รพช. วันที่: 2017-07-20 16:39:52
 ภาพการประชุมคณะกรรมการเงินกู้สามัญครั้งที่ 16/2560
โดย: สอ.รพช. วันที่: 2017-07-20 16:22:46
 ประกาศรายชื่อบุตรสมาชิกที่ได้รับทุนการศึกษาบุตรประจำปี 2560
โดย: สอ.รพช. วันที่: 2017-07-07 13:41:51
   
   
00420  หาคนค้ำประกันครับ   17 ก.ย. 2560 (0/42)
00419  แลกเปลี่ยนคนค้ำ   15 ก.ย. 2560 (0/38)
00418     15 ก.ย. 2560 (0/11)
00417  กู้สามัญ   12 ก.ย. 2560 (0/83)
00416  ขอแก้ไขตำแหน่ง   22 ส.ค. 2560 (1/107)
00415  กู้ฉุกเฉิน   21 ส.ค. 2560 (0/183)
00414  การประชุมพิจารณาเงินกู้   07 ส.ค. 2560 (1/238)
00413  ขอเพิ่มการชำระค่าหุ้นรายเดือน   07 ส.ค. 2560 (0/112)
00412  รอโอนทุน   04 ส.ค. 2560 (0/90)
00411  ขอให้พิจารณาเพิ่มวงเงินกู้ฉุกเฉิน   02 ส.ค. 2560 (2/218)
00410  ่ทุน   11 ก.ค. 2560 (2/160)
00409  การกู้เงินฉุกเฉิน   08 ก.ค. 2560 (2/332)
00408  ขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่ส่ใบเสร็จ   28 มิ.ย. 2560 (0/124)
00407  สัญญาเงินกู้   26 มิ.ย. 2560 (0/191)
00406  ขอให้ส่งใบเสร็จรับเงินตามที่อยู่ใหม่   08 มิ.ย. 2560 (0/166)
00405  หาคนค้ำประกัน   31 พ.ค 2560 (0/272)
00404  หาคนค้ำประกัน   30 พ.ค 2560 (0/207)
00403  หาคนค้ำประกันครับ เเลกเปลี่ยนครับ   25 พ.ค 2560 (0/221)
00402  การโอนเงิน   11 พ.ค 2560 (0/237)
00399  หาคำค้ำประกันค่ะ   27 เม.ย. 2560 (0/272)
   
 
 
 
   
 
ภาพการประชุมคณะดำเนินการสหกรณ์ประจำเดือน มิ.ย.2560
 
   
 
ภาพการประชุมคณะกรรมการเงินกู้สามัญครั้งที่ 16/2560
 
   
 
ภาพการประชุมคณะกรรมการแก้ไขและปรับปรุงระเบียบสหกรณ์ฉบับที่ 3
 
   
 
ภาพการประชุมคณะดำเนินการสหกรณ์ประจำเดือน ก.ค.2560
 
 
เกี่ยวกับสหกรณ์ ส่วนราชการ ธนาคาร
- กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ - กรมบัญชีกลาง - ธนาคารแห่งประเทศไทย
- กรมส่งเสริมสหกรณ์ - กรมสรรพากร - ธนาคารออมสิน
- สันนิบบาตสหกรณ์ฯ - กรมทางหลวงชนบท - ธนาคารอาคารสงเคราะห์
- ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ - กรมทรัพยากรน้ำ - ธกส.
  - กรมทรัพยากรน้ำบาดาล - ธนาคารกรุงไทย
  - กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
  - กบข.  
เลือกเพื่อลงทะเบียนตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 
      เงินฝากออมทรัพย์
 
ออมทรัพย์ธรรมดา 2.00%
ออมทรัพย์พิเศษ    2.50%

       เงินฝากประจำ

ประเภท 3 เดือน   2.75%
ประเภท 6 เดือน   3.25%
ประเภท 12 เดือน 3.50%
 
    เริ่ม 1 กรกฎาคม 2560