หน้าหลัก | ประวัติสหกรณ์ | กระดานสนทนา | ดาวห์โหลด | ติดต่อสหกรณ์    
 

 ดาวห์โหลดประกาศ
โดย: สอ.รพช. วันที่: 2009-12-02 11:37:27

˹ѡ

 
  - ไทยรัฐ
  - เดลินิวส์
  - ผู้จัดการ
  - Nation
  - สยามกีฬา

วันนี้:  74 คน
สัปดาห์นี้:  74 คน
เดือนนี้:  2961 คน
ทั้งหมด:  189617 คน
 
 
 
 ประกาศฉบับที่ 3 เรื่องรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นจนท.สมทบในวันประชุมใหญ่
โดย: สอ.รพช. วันที่: 2016-02-11 15:47:30
 แผนภูมิผลการดำเนินงานประจำปี 2558
โดย: สอ.รพช. วันที่: 2016-01-29 14:53:01
 หนังสือเวียน และหัวข้อวาระในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558
โดย: สอ.รพช. วันที่: 2016-01-15 15:50:55
 รูปและหมายเลข ผู้สมัครคณะกรรมชุดที่ 43 ประจำปี 2559
โดย: สอ.รพช. วันที่: 2016-01-14 15:56:55
 แผ่นประกาศขอเชิญสมาชิกประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558
โดย: สอ.รพช. วันที่: 2016-01-11 14:03:38
 รายชื่อและหมายเลข ผู้สมัครคณะกรรมชุดที่ 43 ประจำปี 2559
โดย: สอ.รพช. วันที่: 2016-01-11 13:59:08
 สอ.รพช.ขอเชิญสมาชิกทุกท่านประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558
โดย: สอ.รพช. วันที่: 2015-12-17 08:48:38
 สอ.รพช.ขอเชิญสมาชิกทุกท่านสมัครเป็นคณะกรรมการชุดที่ 43 ประจำปี 2559
โดย: สอ.รพช. วันที่: 2015-12-17 08:46:07
 ประกาศฉบับที่ 16 เรื่องการรับสมัครคณะกรรมการ สอ.รพช.ชุดที่ 43 พร้อมแบบฟอร์ม
โดย: สอ.รพช. วันที่: 2015-12-08 15:44:19
 ประกาศฉบับที่ 15 รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2559
โดย: สอ.รพช. วันที่: 2015-12-03 15:53:20
   
   
00354  แจ้งการหักเงินค่าหุ้นเพิ่ม สังวร คิดเห็น  10 ก.พ. 2559 (0/65)
00353  ต้องการแลกเปลี่ยนคนค้ำประกันสัญญาอายุราชการคงเหลือ10 ปี ธัญลักษณ์  ศรีนนท์  10 ก.พ. 2559 (0/41)
00352  ต้องการคนค้ำประกันสัญญา ปรียนันท์ บัณฑิตวงศ์  02 ก.พ. 2559 (0/113)
00351  แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมุลและที่ส่งเอกสาร สมเกียรติ จ้อยกลิ่น  26 ม.ค. 2559 (1/81)
00350  กู้เงินสามัญ ชนากานต์ หารดี  05 ม.ค. 2559 (0/365)
00349  ต้องการกู้เงิน ชนากานต์ หารดี  05 ม.ค. 2559 (0/193)
00348  การกู้เงินสามัญ วิสิทธิ์ สันขะหรี  17 ธ.ค. 2558 (3/334)
00347  สอบถามการลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ครับ สุธิศักดิ์ มุสิกขาณุพงศ์  17 ธ.ค. 2558 (1/269)
00346  แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลและส่งเอกสาร ศิริ สุนทวงษ์  15 ธ.ค. 2558 (1/133)
00345  แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลและส่งเอกสาร ศิริ สุนทวงษ์  15 ธ.ค. 2558 (0/93)
00344  หลักเกณท์การกู้ฉุกเฉิน กชกร คชสิงห์  15 ธ.ค. 2558 (2/311)
00343  ขอความร่วมมือสมาชิกสหกรณ์ รพช. ทั้งข้าราชการ และพนักงาน... ลักขิกา แสงสนิท  11 ธ.ค. 2558 (3/388)
00342   สุระชัย เชื้อบาง  19 พ.ย. 2558 (0/118)
00341  ต้องการหาคนค้ำใหม่ครับ สุระชัย เชื้อบาง  12 พ.ย. 2558 (0/292)
00340  ขอเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์ วรรณภา หมื่นตาบุตร  02 พ.ย. 2558 (1/214)
00339  การกู้ฉุกเฉิน ธงชัย ดวงจันทร์  30 ต.ค. 2558 (1/512)
00338  ด่วน แลกเปลี่ยนู้ค้ำ กชกร คชสิงห์  26 ต.ค. 2558 (0/273)
00337  ด่วน แลกเปลี่ยนผู้ค้ำค่ะ กชกร คชสิงห์  26 ต.ค. 2558 (0/200)
00336  การลาออกจากการเป็นสมาชิก สอ.รพช รัฐ  หอมบุหงา  26 ต.ค. 2558 (0/299)
00335  การกู้เงินสามัญ ปรียวิศว์ จันทร์มูล  12 ต.ค. 2558 (0/381)
   
 
 
 
 
เกี่ยวกับสหกรณ์ ส่วนราชการ ธนาคาร
- กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ - กรมบัญชีกลาง - ธนาคารแห่งประเทศไทย
- กรมส่งเสริมสหกรณ์ - กรมสรรพากร - ธนาคารออมสิน
- สันนิบบาตสหกรณ์ฯ - กรมทางหลวงชนบท - ธนาคารอาคารสงเคราะห์
- ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ - กรมทรัพยากรน้ำ - ธกส.
  - กรมทรัพยากรน้ำบาดาล - ธนาคารกรุงไทย
  - กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
  - กบข.  
เลือกเพื่อลงทะเบียนตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
เงินกู้ทุกประเภท (แบบธนาคาร) เปลี่ยนเป็น 6.00%
     เริ่ม 1 สิงหาคม 2554
เงินฝากออมทรัพย์
ออมทรัพย์ธรรมดา 2.25% 
ออมทรัพย์พิเศษ   2.75% 

เงินฝากประจำ
ประเภท 3 เดือน   3.00%
ประเภท 6 เดือน   3.50%
ประเภท 12 เดือน 3.75%