หน้าหลัก | ประวัติสหกรณ์ | กระดานสนทนา | ดาวห์โหลด | ติดต่อสหกรณ์    
 

 ดาวห์โหลดประกาศ
โดย: สอ.รพช. วันที่: 2009-12-02 11:37:27

˹ѡ

 
  - ไทยรัฐ
  - เดลินิวส์
  - ผู้จัดการ
  - Nation
  - สยามกีฬา

วันนี้:  12 คน
สัปดาห์นี้:  427 คน
เดือนนี้:  2694 คน
ทั้งหมด:  208825 คน
 
 
 
 Test รูปเจ้าหน้าที่ สอ.รพช.
โดย: สอ.รพช. วันที่: 2016-07-26 11:43:06
 สอ.หยุดให้บริการ 5 วัน ตามประกาศวันหยุด
โดย: สอ.รพช. วันที่: 2016-07-14 10:11:39
 การโอนเงินทุนการศึกษาบุตรประจำปี 2559
โดย: สอ.รพช. วันที่: 2016-07-06 16:35:48
 สอ.หยุดให้บริการในวันที่ 1 กรกฎาคม 2559
โดย: สอ.รพช. วันที่: 2016-06-14 11:34:09
 ประกาศฉบับที่ 10 เรื่องรายชื่อสมาชิกที่ได้รับทุนการศึกษาบุตรประจำปี 2559
โดย: สอ.รพช. วันที่: 2016-06-10 09:21:45
 ประกาศฉบับที่ 9 เรื่องการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการผ่อนชำระคืนและอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่ สอ.อื่น
โดย: สอ.รพช. วันที่: 2016-06-09 14:21:02
 ประกาศฉบับที่ 8 เรื่องการขอรับทุนการศึกษาประจำปี 2559 (รายละเอียดพร้อมแบบฟอร์ม)
โดย: สอ.รพช. วันที่: 2016-03-24 13:29:24
 ประกาศฉบับที่ 7 ยอดเงินที่สมาชิกโอนเข้าบัญชี สอ.รพช. โดยไม่ทราบเป็นของท่านใด
โดย: สอ.รพช. วันที่: 2016-03-14 16:07:47
 ประกาศฉบับที่ 6 เรื่องรายชื่อสมาชิกที่ได้รับรางวัลประชุมใหญ่ประจำปี 58 (ทั่วประเทศ)
โดย: สอ.รพช. วันที่: 2016-03-09 11:24:50
 ประกาศฉบับที่ 5 เรื่องรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการและอนุคณะกรรมการต่างๆ
โดย: สอ.รพช. วันที่: 2016-03-04 15:12:58
   
   
00380  ขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารใบเสร็จสหกรณ์ สมเกียรติ จ้อยกลิ่น  25 ก.ค. 2559 (0/10)
00379  แจ้งสมาชิกเสียชีวิต (นายกฤษณะ ยังทรัพย์)  กฤษณะ  ยังทรัพย์  21 ก.ค. 2559 (1/43)
00378  แจ้สมาชิก นายกฤษณะ ยังทรัพย์ เสียชีวิต กฤษณะ  ยังทรัพย์  21 ก.ค. 2559 (0/30)
00377     21 ก.ค. 2559 (0/8)
00376  ขอเปลี่ยนแปลงชื่อผู้รับผลประโยชน์ สุวิช พลเมือง  23 มิ.ย. 2559 (0/113)
00375  ขอโอนย้ายสมาชิกสหกรณ์ พิชาญ ตันติวิวัฒน์  04 มิ.ย. 2559 (1/180)
00374  หาผู้คำ้เงินกู้สามัญแรกคำ้กัน สุวีระ โพนเกาะ  01 มิ.ย. 2559 (0/214)
00373  หาคนค้ำประกัน พิมพ์ชนก ขาวดี  17 พ.ค 2559 (0/270)
00372  ค้ำประกันเงินกู้สามัญ นัยธร ปานศรีทอง  14 พ.ค 2559 (0/279)
00371  กู้สามัญ สามารถ ชะลอ  02 พ.ค 2559 (0/330)
00370  ขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการส่งเอกสารใบเสร็จสหกรณ์ สุภาวัลย์ เพ็งสกุล  02 พ.ค 2559 (0/130)
00369  ขอเปลี่ยนแปลงการส่งใบเสร็จ สิทธิชัย สุวรรณศร  02 พ.ค 2559 (1/143)
00368  หาคนค้ำประกัน สุวรรณี เทพสุตร  28 เม.ย. 2559 (0/263)
00367  หาคนค้ำประกันใหม่ค่ะ จิตติพร บุญชื่น  08 มี.ค 2559 (1/455)
00366  ขอเปลี่่ยนแปลงใบนำส่งใบเสร็จรับเงิน วรวิทย์ หยุดรัตน์  04 มี.ค 2559 (0/337)
00365  ขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่นำส่งใบเสร็จรับเงิน นันธะกร ตาตะคุ  02 มี.ค 2559 (0/328)
00364  การกู้สามัญ สำราญ มัธยม  29 ก.พ. 2559 (0/589)
00363  ขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่การจัดส่งเอกสาร คารมณ์ อ่อนใจดี  24 ก.พ. 2559 (0/371)
00362   สุวิท ชูศรี  23 ก.พ. 2559 (0/175)
00361  ฉฉ สุวิท ชูศรี  23 ก.พ. 2559 (1/487)
   
 
 
 
 
เกี่ยวกับสหกรณ์ ส่วนราชการ ธนาคาร
- กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ - กรมบัญชีกลาง - ธนาคารแห่งประเทศไทย
- กรมส่งเสริมสหกรณ์ - กรมสรรพากร - ธนาคารออมสิน
- สันนิบบาตสหกรณ์ฯ - กรมทางหลวงชนบท - ธนาคารอาคารสงเคราะห์
- ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ - กรมทรัพยากรน้ำ - ธกส.
  - กรมทรัพยากรน้ำบาดาล - ธนาคารกรุงไทย
  - กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
  - กบข.  
เลือกเพื่อลงทะเบียนตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
เงินกู้ทุกประเภท (แบบธนาคาร) เปลี่ยนเป็น 6.00%
     เริ่ม 1 สิงหาคม 2554
เงินฝากออมทรัพย์
ออมทรัพย์ธรรมดา 2.25% 
ออมทรัพย์พิเศษ   2.75% 

เงินฝากประจำ
ประเภท 3 เดือน   3.00%
ประเภท 6 เดือน   3.50%
ประเภท 12 เดือน 3.75%