หน้าหลัก | ประวัติสหกรณ์ | กระดานสนทนา | ดาวห์โหลด | ติดต่อสหกรณ์    
 

 ดาวห์โหลดประกาศ
โดย: สอ.รพช. วันที่: 2009-12-02 11:37:27

˹ѡ

 
  - ไทยรัฐ
  - เดลินิวส์
  - ผู้จัดการ
  - Nation
  - สยามกีฬา

วันนี้:   คน
สัปดาห์นี้:   คน
เดือนนี้:   คน
ทั้งหมด:  266874 คน
 
 
 
 ภาพการประชุมคณะดำเนินการสหกรณ์ประจำเดือน ส.ค.2560
โดย: สอ.รพช. วันที่: 2017-09-25 10:07:10
 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ 2560
โดย: สอ.รพช. วันที่: 2017-09-06 13:42:41
 ภาพประชุมคณะประชาสัมพันธ์
โดย: สอ.รพช. วันที่: 2017-08-25 09:17:45
 ภาพการประชุมคณะดำเนินการสหกรณ์ประจำเดือน ก.ค.2560
โดย: สอ.รพช. วันที่: 2017-08-17 10:31:02
 การโอนเงินทุนการศึกษาบุตรประจำปี 2560
โดย: สอ.รพช. วันที่: 2017-08-08 14:04:26
 ภาพการประชุมคณะกรรมการแก้ไขและปรับปรุงระเบียบสหกรณ์ฉบับที่ 3
โดย: สอ.รพช. วันที่: 2017-07-31 13:54:47
 แผนภูมิการดำเนินการครึ่งปี 2560
โดย: สอ.รพช. วันที่: 2017-07-25 16:13:43
 ภาพการประชุมคณะดำเนินการสหกรณ์ประจำเดือน มิ.ย.2560
โดย: สอ.รพช. วันที่: 2017-07-20 16:39:52
 ภาพการประชุมคณะกรรมการเงินกู้สามัญครั้งที่ 16/2560
โดย: สอ.รพช. วันที่: 2017-07-20 16:22:46
 ประกาศรายชื่อบุตรสมาชิกที่ได้รับทุนการศึกษาบุตรประจำปี 2560
โดย: สอ.รพช. วันที่: 2017-07-07 13:41:51
   
   
00427  test ปิยวรรณ โมรา  17 พ.ย. 2560 (0/108)
00425  แจังวันเวลา ของเขตการกู้ ครับ    07 พ.ย. 2560 (2/423)
00424  แจ้งเปลี่ยนที่อยู่สำหรับส่งใบเสร็จรับเงิน   20 ต.ค. 2560 (1/74)
00423  หาคนค้ำประกัน   05 ต.ค. 2560 (0/166)
00422  หาคนค้ำประกัน   05 ต.ค. 2560 (0/71)
00420  หาคนค้ำประกันครับ   17 ก.ย. 2560 (1/214)
00419  แลกเปลี่ยนคนค้ำ   15 ก.ย. 2560 (1/156)
00418     15 ก.ย. 2560 (0/45)
00417  กู้สามัญ   12 ก.ย. 2560 (0/260)
00416  ขอแก้ไขตำแหน่ง   22 ส.ค. 2560 (1/172)
00415  กู้ฉุกเฉิน   21 ส.ค. 2560 (0/312)
00414  การประชุมพิจารณาเงินกู้   07 ส.ค. 2560 (1/308)
00413  ขอเพิ่มการชำระค่าหุ้นรายเดือน   07 ส.ค. 2560 (0/172)
00412  รอโอนทุน   04 ส.ค. 2560 (0/134)
00411  ขอให้พิจารณาเพิ่มวงเงินกู้ฉุกเฉิน   02 ส.ค. 2560 (2/310)
00410  ่ทุน   11 ก.ค. 2560 (2/191)
00409  การกู้เงินฉุกเฉิน   08 ก.ค. 2560 (2/403)
00408  ขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่ส่ใบเสร็จ   28 มิ.ย. 2560 (0/159)
00407  สัญญาเงินกู้   26 มิ.ย. 2560 (0/251)
00406  ขอให้ส่งใบเสร็จรับเงินตามที่อยู่ใหม่   08 มิ.ย. 2560 (0/197)
   
 
 
 
   
 
ภาพการประชุมคณะดำเนินการสหกรณ์ประจำเดือน มิ.ย.2560
 
   
 
ภาพการประชุมคณะกรรมการเงินกู้สามัญครั้งที่ 16/2560
 
   
 
ภาพการประชุมคณะกรรมการแก้ไขและปรับปรุงระเบียบสหกรณ์ฉบับที่ 3
 
   
 
ภาพการประชุมคณะดำเนินการสหกรณ์ประจำเดือน ก.ค.2560
 
 
เกี่ยวกับสหกรณ์ ส่วนราชการ ธนาคาร
- กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ - กรมบัญชีกลาง - ธนาคารแห่งประเทศไทย
- กรมส่งเสริมสหกรณ์ - กรมสรรพากร - ธนาคารออมสิน
- สันนิบบาตสหกรณ์ฯ - กรมทางหลวงชนบท - ธนาคารอาคารสงเคราะห์
- ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ - กรมทรัพยากรน้ำ - ธกส.
  - กรมทรัพยากรน้ำบาดาล - ธนาคารกรุงไทย
  - กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
  - กบข.  
เลือกเพื่อลงทะเบียนตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 

เงินกู้ทุกประเภท (แบบธนาคาร) เปลี่ยนเป็น 5.85 % 
   
  เริ่ม 1 พฤศจิกายน 2560

ตารางคำนวนยอดเงินกู้สามัญ (เริ่ม 1 พ.ย.2560)

 
      เงินฝากออมทรัพย์
 
ออมทรัพย์ธรรมดา 1.75%
ออมทรัพย์พิเศษ    2.25%

       เงินฝากประจำ

ประเภท 3 เดือน   2.50%
ประเภท 6 เดือน   3.00%
ประเภท 12 เดือน 3.25%
บัญชีหลักประกันเงินกู้บัญชี 12 
                    2.7625%
บัญชีหลักประกันเงินกู้บัญชี 13
                         1.75%
 
    เริ่ม 1 พฤศจิกายน 2560