หน้าหลัก | ประวัติสหกรณ์ | กระดานสนทนา | ดาวห์โหลด | ติดต่อสหกรณ์    
 

 ดาวห์โหลดประกาศ
โดย: นิรันดร์ กากแก้ว วันที่: 2009-12-02 11:37:27

˹ѡ

 
  - ไทยรัฐ
  - เดลินิวส์
  - ผู้จัดการ
  - Nation
  - สยามกีฬา

วันนี้:  48 คน
สัปดาห์นี้:  1119 คน
เดือนนี้:  379 คน
ทั้งหมด:  1273556 คน
 
 
 
 ประกาศฉบับที่ 11/2566 เรื่อง ขยายงวเงินกู้และระยะเวลาการผ่อนชำระเงินให้กู้ฉุกเฉินแก่สมาชิก
โดย: ฝ่ายการจัดการ วันที่: 2023-06-02 13:43:47
 รายการย่อแสดงสินทรัพย์ และหนี้สิน ประจำเดือน เมษายน 2566
โดย: ฝ่ายการจัดการ วันที่: 2023-05-09 16:19:36
 แผ่นประกาศการจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรระหว่างกรรมการและเจ้าหน้าที่ สอ.รพช.จำกัด
โดย: ฝ่ายการจัดการ วันที่: 2023-04-25 10:34:27
 ประกาศฉบับที่ 10/2566 เรื่องการขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2566
โดย: ฝ่ายการจัดการ วันที่: 2023-04-18 14:07:27
 รายการย่อแสดงสินทรัพย์ และหนี้สิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566
โดย: ฝ่ายการจัดการ วันที่: 2023-04-12 13:12:02
 ประกาศฉบับที่ 9/2566 เรื่องหลักเกณฑ์การให้เงินกู้ฉุกเฉินปันผลรายปี ประจำปี 2566 พร้อมแบบฟอร์มเงินกู้
โดย: ฝ่ายการจัดการ วันที่: 2023-03-28 11:33:30
 งบย่อแสดงสินทรัพย์ และหนี้สินสิน ณ เดือน มกราคม 2566 และเดือน กุมภาพันธ์ 2566
โดย: ฝ่ายการจัดการ วันที่: 2023-03-14 16:10:45
 ประกาศฉบับที่ 8 เรื่อง เงินเข้าบัญชีทุนสำรอง
โดย: ฝ่ายการจัดการ วันที่: 2023-03-08 15:07:39
 ประกาศฉบับที่ 7 เรื่องแต่งตั้งรองประธานกรรมการ เลขานุการ และเหรัญญิก
โดย: ฝ่ายการจัดการ วันที่: 2023-03-08 15:04:12
 เงินรางวัลสำหรับสมาชิกทั่วประเทศในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 65 จำนวน 400 รางวัล (Random)
โดย: ฝ่ายการจัดการ วันที่: 2023-03-08 14:18:29
   
   
00765  หาคนค้ำ อายุราชการ 10 ปี กาญจนา ผิวเกลี้ยง  29 พ.ค 2566 (0/52)
00764  ต้องการคนค้ำสหกรณ์ด่วนที่สุด มีค่าตอบแทน อายุงาน 10 ปีข... รัตนา ตรีรัตนธรรม  29 พ.ค 2566 (0/36)
00763  ประกาศหาคนค้ำสหกรณ์จับคู่กันค้ำค่ะ กัญญาภรณ์ กันอัศวะ  26 พ.ค 2566 (0/53)
00762  การปรับโครงสร้างการแบ่งชำระหนี้ของพนักงานราชการ รัชติพร อินทรแหยม  24 พ.ค 2566 (1/86)
00761  หาคนค้ำสหกรณ์ ปัทมา โสภาพ  07 พ.ค 2566 (2/151)
00760  ด่วนครัช..ต้องการข้าราชการหรือลูกจ้างประจำค้ำค่าตอบแทน ... สมคิด บุญเผิ่ง  02 พ.ค 2566 (2/137)
00759  ต้องการด่วน!!! แลกคนค้ำ 1 ราย (พนักงานราชการ) สมาชิกใหม... ณัฏฐญาภรณ์ กล่ำชัย  25 เม.ย. 2566 (1/86)
00758  หาแลกคนค้ำ 1 ราย (พนักงานราชการ) สมาชิกใหม่ก็ได้ค่ะ คนค... ณัฏฐญาภรณ์ กล่ำชัย  24 เม.ย. 2566 (3/101)
00757  ไม่...ด่วนแล้วครัช..เพราะเมียทิ้งผม100% ต้องการข้าราชกา... สมคิด บุญเผิ่ง  18 เม.ย. 2566 (5/238)
00756  คัยต้องหารคนแลกค้ำฮายุงาน10ปีขึ้นไปอายุ่46ปีทักด่วนนะคะ... จรัญญา เรืองแสน  11 เม.ย. 2566 (1/116)
00755   จรัญญา เรืองแสน  11 เม.ย. 2566 (0/12)
00754   จรัญญา เรืองแสน  11 เม.ย. 2566 (0/10)
00753  เรื่องกู้ฉุกเฉินปันผลรายปี กัญญาภรณ์ กันอัศวะ  07 เม.ย. 2566 (3/157)
00752  ขอทราบรายละเอียดหลักเกณฑ์การกู้ฉุกเฉินล่าสุด วัลลภ ยศทิศ  04 เม.ย. 2566 (1/172)
00751  ต้องการคนค้ำสหกรณ์ด่วนที่สุด อายุงาน 10 ปีขึ้นไป อายุตั... รัตนา ตรีรัตนธรรม  17 มี.ค 2566 (0/145)
00750  ต้องการคนค้ำสหกรณ์ด่วนที่สุด อายุงาน 10 ปีขึ้นไป อายุตั... รัตนา ตรีรัตนธรรม  17 มี.ค 2566 (0/61)
00749   จรัญญา เรืองแสน  17 มี.ค 2566 (0/13)
00748   จรัญญา เรืองแสน  07 มี.ค 2566 (0/24)
00747  แลกค้ำ จรัญญา เรืองแสน  28 ก.พ. 2566 (0/114)
00746  หาคนค้ำ ด่วนที่สุด นภสร งามสอน  23 ก.พ. 2566 (0/128)
   
 
 
 
   
 
ศึกษาดูระบบงาน ณ สหกรณ์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด
 
   
 
ภาพการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564
 
   
 
สหกรณ์ฯ มอบเงินบริจาคให้กับคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
 
   
 
มาตรการรักษาความปลอดภัย ช่วงสถานการโรคระบาด covid-19
 
   
 
การประชุมคณะจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2564 และพิจารณางบประมาณรายได้-รายจ่าย ประจำปี 2565 ชุดที่ 48
 
   
 
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 49
 
   
 
ตณะชุมนุมสหกรณ์เข้าเยี่ยมสหกรณ์ออมทรัพย์ รพช.จำกัด เมื่อวันที่ 26 ม.ค.2566
 
   
 
การฝึกอมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรระหว่่างกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์
 
 
เกี่ยวกับสหกรณ์ ส่วนราชการ ธนาคาร
- กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ - กรมบัญชีกลาง - ธนาคารแห่งประเทศไทย
- กรมส่งเสริมสหกรณ์ - กรมสรรพากร - ธนาคารออมสิน
- สันนิบบาตสหกรณ์ฯ - กรมทางหลวงชนบท - ธนาคารอาคารสงเคราะห์
- ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ - กรมทรัพยากรน้ำ - ธกส.
  - กรมทรัพยากรน้ำบาดาล - ธนาคารกรุงไทย
  - กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
  - กบข.  
เลือกเพื่อลงทะเบียนตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 

 

ตารางคำนวนยอดเงินกู้สามัญ 

    เริ่ม 1 พฤศจิกายน 2560

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        เริ่ม 16 พฤศจิกายน 2563