หน้าหลัก | ประวัติสหกรณ์ | กระดานสนทนา | ดาวห์โหลด | ติดต่อสหกรณ์    
 

 ดาวห์โหลดประกาศ
โดย: นิรันดร์ กากแก้ว วันที่: 2009-12-02 11:37:27

˹ѡ

 
  - ไทยรัฐ
  - เดลินิวส์
  - ผู้จัดการ
  - Nation
  - สยามกีฬา

วันนี้:  4 คน
สัปดาห์นี้:  944 คน
เดือนนี้:  3379 คน
ทั้งหมด:  1252051 คน
 
 
 
 ประกาศฉบับที่ 17 / 2565 เรื่องมาตรการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ รพช.จำกัด
โดย: ฝ่ายการจัดการ วันที่: 2022-06-17 10:10:26
 รายการย่อแสดงสินทรัพย์ และหนี้สิน และ งบกำไรขาดทุน ณ 31 พฤษภาคม 2563
โดย: ฝ่ายการจัดการ วันที่: 2022-06-15 08:53:04
 ประกาศฉบับที่ 16/2565 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์
โดย: ฝ่ายการจัดการ วันที่: 2022-05-31 09:18:24
 ประกาศฉบับที่ 15/2565 เรื่องรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์
โดย: ฝ่ายการจัดการ วันที่: 2022-05-27 09:36:12
 ประกาศฉบับที่ 14 / 2565 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นผู้จัดการ
โดย: ฝ่ายการจัดการ วันที่: 2022-05-20 15:21:32
 ประกาศฉบับที่ 13 / 2565 เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์
โดย: ฝ่ายการจัดการ วันที่: 2022-05-20 15:17:00
 ประกาศฉบับที่ 12 / 2565 เรื่อง การขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2565 (พร้อมแบบฟอร์ม)
โดย: ฝ่ายการจัดการ วันที่: 2022-05-17 10:03:37
 รายย่อแสดงสินทรัพย์ และหนี้สิ้น งบกำไรขาดทุน ณ 30 เมษายน 2565
โดย: ฝ่ายการจัดการ วันที่: 2022-05-10 16:20:45
 ประกาศวันหยุดทำการสหกรณ์ วันฉัตรมงคล
โดย: ฝ่ายการจัดการ วันที่: 2022-04-28 10:53:45
 ประกาศวันหยุดสหกรณ์ ชดเชยวันแรงงาน
โดย: ฝ่ายการจัดการ วันที่: 2022-04-28 10:51:33
   
   
00710  ต้องการคนแลกค้ำสหกรณ์ด่วน อายุงาน 10 ปีขึ้นไป ครับ วรพล พิมพ์โคตร  22 มิ.ย. 2565 (0/18)
00709  ขอทราบหลักเกณฑ์การกู้หุ้น วัลลภ ยศทิศ  18 มิ.ย. 2565 (0/30)
00708  ต้องการคนแลกค้ำสหกรณ์ด่วนอายุงาน 10 ปีขึ้นไปครับ วรพล พิมพ์โคตร  13 มิ.ย. 2565 (0/53)
00707  ต้องการคนค้ำสหกรณ์ด่วนที่สุด อายุงาน 10 ปีขึ้นไป อายุตั... รัตนา ตรีรัตนธรรม  13 มิ.ย. 2565 (0/49)
00706  ขอรับทุนการศึกษา อรวรรณ ไกรศรีวรรธนะ  08 มิ.ย. 2565 (0/67)
00705  ต้องการคนค้ำสหกรณ์ด่วนที่สุด อายุงาน 10 ปีขึ้นไป อายุตั... รัตนา ตรีรัตนธรรม  08 มิ.ย. 2565 (0/40)
00704  ต้องการคนค้ำสหกรณ์ด่วนที่สุด อายุงาน 10 ปีขึ้นไป อายุตั... รัตนา ตรีรัตนธรรม  08 มิ.ย. 2565 (0/10)
00703  ต้องการคนค้ำสหกรณ์ด่วนที่สุด อายุงาน 10 ปีขึ้นไป อายุตั... รัตนา ตรีรัตนธรรม  08 มิ.ย. 2565 (0/10)
00702  หาคนแลกค้ำ(ขก) อายุงาน 10 ปีขึ้นไป ครับ 0952394636 วรพล พิมพ์โคตร  02 มิ.ย. 2565 (0/45)
00701  หาคนแลกค้ำ (ขก) สุวัฒน์ เปี่ยมพรม  17 พ.ค 2565 (0/125)
00700  หา พนักงานราชการ แลกกันค้ำค่ะ 095-6728963 ประมวลพร ใจดี  05 พ.ค 2565 (1/104)
00699  หาคนแลกกันค้ำค่ะ สัตญา แสงสุวรรณ  28 เม.ย. 2565 (0/168)
00698  หาคนแลกค้ำ วรพล พิมพ์โคตร  13 เม.ย. 2565 (1/203)
00697  เพิ่มวงเงินกู้พนักงานราชกา ณิชาภัทร ถาวรกูล  10 เม.ย. 2565 (4/207)
00696  จับกลุ่ม พขร.4ท่านคับ สมคิด บุญเผิ่ง  31 มี.ค 2565 (0/100)
00695  หาคนค้ำสหกรณ์ด่วนคะ จิราพร โถเผือก  25 มี.ค 2565 (0/167)
00694  กู้ฉุกเฉิน โควิด 19 ยังเปิดให้กู้หรือไม่ บุญช่วย หอมเย็น  19 มี.ค 2565 (0/265)
00693  ให้ขยายเงินกู้สามัญให้พนักงานราชการ สราณีย์ ดีที่สุด  02 มี.ค 2565 (3/299)
00692  อายุการเป็นสมาชิก และประกันชีวิต ลักขิกา แสงสนิท  21 ก.พ. 2565 (0/194)
00691  ต้องการลาออกจากสหกรณ์ กิติศักดิ์  ดวงศร  15 ก.พ. 2565 (0/330)
   
 
 
 
   
 
ศึกษาดูระบบงาน ณ สหกรณ์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด
 
   
 
ภาพการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564
 
   
 
สหกรณ์ฯ มอบเงินบริจาคให้กับคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
 
   
 
มาตรการรักษาความปลอดภัย ช่วงสถานการโรคระบาด covid-19
 
   
 
ภาพการประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ชุดที่ 49
 
   
 
ภาพการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบงานสหกรณ์
 
   
 
ภาพการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายการเงินและลงทุน ประจำวันที่ 25 สิงหาคม 2564
 
   
 
ภาพการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ชุดที่ 48 ครั้งที่ 8/2564
 
   
 
คณะอนุกรรมการสวัสดิการและประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 49
 
   
 
ภาพการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ชุดที่ 48 ประจำปี 2564
 
 
เกี่ยวกับสหกรณ์ ส่วนราชการ ธนาคาร
- กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ - กรมบัญชีกลาง - ธนาคารแห่งประเทศไทย
- กรมส่งเสริมสหกรณ์ - กรมสรรพากร - ธนาคารออมสิน
- สันนิบบาตสหกรณ์ฯ - กรมทางหลวงชนบท - ธนาคารอาคารสงเคราะห์
- ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ - กรมทรัพยากรน้ำ - ธกส.
  - กรมทรัพยากรน้ำบาดาล - ธนาคารกรุงไทย
  - กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
  - กบข.  
เลือกเพื่อลงทะเบียนตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 

 

ตารางคำนวนยอดเงินกู้สามัญ 

    เริ่ม 1 พฤศจิกายน 2560

 
      
 
                        เริ่ม 16 พฤศจิกายน 2563