หน้าหลัก | ประวัติสหกรณ์ | กระดานสนทนา | ดาวห์โหลด | ติดต่อสหกรณ์    
 

 ดาวห์โหลดประกาศ
โดย: นิรันดร์ กากแก้ว วันที่: 2009-12-02 11:37:27

˹ѡ

 
  - ไทยรัฐ
  - เดลินิวส์
  - ผู้จัดการ
  - Nation
  - สยามกีฬา

วันนี้:  70 คน
สัปดาห์นี้:  741 คน
เดือนนี้:  2847 คน
ทั้งหมด:  1264256 คน
 
 
 
 งบย่อแสดงสินทรัพย์ และหนี้สินสิน ณ เดือน มกราคม 2566 และเดือน กุมภาพันธ์ 2566
โดย: ฝ่ายการจัดการ วันที่: 2023-03-14 16:10:45
 ประกาศฉบับที่ 8 เรื่อง เงินเข้าบัญชีทุนสำรอง
โดย: ฝ่ายการจัดการ วันที่: 2023-03-08 15:07:39
 ประกาศฉบับที่ 7 เรื่องแต่งตั้งรองประธานกรรมการ เลขานุการ และเหรัญญิก
โดย: ฝ่ายการจัดการ วันที่: 2023-03-08 15:04:12
 เงินรางวัลสำหรับสมาชิกทั่วประเทศในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 65 จำนวน 400 รางวัล (Random)
โดย: ฝ่ายการจัดการ วันที่: 2023-03-08 14:18:29
 เงินรางวัลสำหรับสมาชิกที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 จำนวน 50 รางวัล
โดย: ฝ่ายการจัดการ วันที่: 2023-02-28 15:58:31
 รายชื่อสมาชิกที่ได้รับรางวัลสำหรับผู้มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2565 จำนวน 50 รางวัล
โดย: ฝ่ายการจัดการ วันที่: 2023-02-20 15:44:23
 รายชื่อสมาชิกที่ได้รับรางวัลทั่วประเทศในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 จำนวน 400 รางวัล
โดย: ฝ่ายการจัดการ วันที่: 2023-02-20 11:29:46
 ผลคะแนนการเลือกตั้งผู้สมัครเป็นคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 50 ประจำปี 2566
โดย: ฝ่ายการจัดการ วันที่: 2023-02-18 16:04:06
 รายงานกิจการประจำปี 2565
โดย: ฝ่ายการจัดการ วันที่: 2023-02-18 05:37:22
 งบย่อแสดงสินทรัพย์ และหนี้สินสิน ณ ธันวาคม 2565
โดย: ฝ่ายการจัดการ วันที่: 2023-02-16 14:08:59
   
   
00751  ต้องการคนค้ำสหกรณ์ด่วนที่สุด อายุงาน 10 ปีขึ้นไป อายุตั... รัตนา ตรีรัตนธรรม  17 มี.ค 2566 (0/41)
00750  ต้องการคนค้ำสหกรณ์ด่วนที่สุด อายุงาน 10 ปีขึ้นไป อายุตั... รัตนา ตรีรัตนธรรม  17 มี.ค 2566 (0/15)
00749   จรัญญา เรืองแสน  17 มี.ค 2566 (0/2)
00748   จรัญญา เรืองแสน  07 มี.ค 2566 (0/11)
00747  แลกค้ำ จรัญญา เรืองแสน  28 ก.พ. 2566 (0/71)
00746  หาคนค้ำ ด่วนที่สุด นภสร งามสอน  23 ก.พ. 2566 (0/79)
00745  ด่วนต้องการข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ ค้ำค่าตอบแทน10,000 สมคิด บุญเผิ่ง  23 ก.พ. 2566 (2/97)
00744  ต้องการคนค้ำด่วนมาก พร,ข้าราชการหรือ ลูกจ้างประจำ มีค่า... สมคิด บุญเผิ่ง  21 ก.พ. 2566 (3/79)
00718  ต้องการคนแลกค้ำสหกรณ์ด่วน ครับ 0952394636  วรพล พิมพ์โคตร  24 ก.ค. 2565 (1/103)
00717  ต้องการคนค้ำสหกรณ์ด่วนที่สุด อายุงาน 10 ปีขึ้นไป อายุตั... รัตนา ตรีรัตนธรรม  22 ก.ค. 2565 (0/96)
00716     22 ก.ค. 2565 (0/14)
00715  ต้องการคนแลกค้ำสหกรณ์ด่วน ครับ วรพล พิมพ์โคตร  19 ก.ค. 2565 (0/65)
00714  หาคนแลกค้ำสหกรณ์ด่วนครับ 0952394636 วรพล พิมพ์โคตร  12 ก.ค. 2565 (0/52)
00713  หาคนแลกค้ำสหกรณ์ด่วนอายุงาน 10 ปีขึ้นไปครับ วรพล พิมพ์โคตร  30 มิ.ย. 2565 (0/83)
00712  หาคนแลกค้ำคะ กนกวรรณ องอาจ  30 มิ.ย. 2565 (0/92)
00711  ต้องการคนค้ำสหกรณ์ด่วนที่สุด อายุงาน 10 ปีขึ้นไป อายุตั... รัตนา ตรีรัตนธรรม  28 มิ.ย. 2565 (0/89)
00710  ต้องการคนแลกค้ำสหกรณ์ด่วน อายุงาน 10 ปีขึ้นไป ครับ วรพล พิมพ์โคตร  22 มิ.ย. 2565 (0/58)
00709  ขอทราบหลักเกณฑ์การกู้หุ้น วัลลภ ยศทิศ  18 มิ.ย. 2565 (0/96)
00708  ต้องการคนแลกค้ำสหกรณ์ด่วนอายุงาน 10 ปีขึ้นไปครับ วรพล พิมพ์โคตร  13 มิ.ย. 2565 (0/86)
00707  ต้องการคนค้ำสหกรณ์ด่วนที่สุด อายุงาน 10 ปีขึ้นไป อายุตั... รัตนา ตรีรัตนธรรม  13 มิ.ย. 2565 (0/91)
   
 
 
 
   
 
ศึกษาดูระบบงาน ณ สหกรณ์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด
 
   
 
ภาพการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564
 
   
 
สหกรณ์ฯ มอบเงินบริจาคให้กับคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
 
   
 
มาตรการรักษาความปลอดภัย ช่วงสถานการโรคระบาด covid-19
 
   
 
ภาพการประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ชุดที่ 49
 
   
 
ภาพการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบงานสหกรณ์
 
   
 
ภาพการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายการเงินและลงทุน ประจำวันที่ 25 สิงหาคม 2564
 
   
 
ภาพการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ชุดที่ 48 ครั้งที่ 8/2564
 
   
 
คณะอนุกรรมการสวัสดิการและประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 49
 
   
 
ภาพการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ชุดที่ 48 ประจำปี 2564
 
 
เกี่ยวกับสหกรณ์ ส่วนราชการ ธนาคาร
- กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ - กรมบัญชีกลาง - ธนาคารแห่งประเทศไทย
- กรมส่งเสริมสหกรณ์ - กรมสรรพากร - ธนาคารออมสิน
- สันนิบบาตสหกรณ์ฯ - กรมทางหลวงชนบท - ธนาคารอาคารสงเคราะห์
- ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ - กรมทรัพยากรน้ำ - ธกส.
  - กรมทรัพยากรน้ำบาดาล - ธนาคารกรุงไทย
  - กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
  - กบข.  
เลือกเพื่อลงทะเบียนตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 

 

ตารางคำนวนยอดเงินกู้สามัญ 

    เริ่ม 1 พฤศจิกายน 2560

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        เริ่ม 16 พฤศจิกายน 2563