หน้าหลัก | ประวัติสหกรณ์ | กระดานสนทนา | ดาวห์โหลด | ติดต่อสหกรณ์    
 

 ดาวห์โหลดประกาศ
โดย: นิรันดร์ กากแก้ว วันที่: 2009-12-02 11:37:27

˹ѡ

 
  - ไทยรัฐ
  - เดลินิวส์
  - ผู้จัดการ
  - Nation
  - สยามกีฬา

วันนี้:  4 คน
สัปดาห์นี้:  263 คน
เดือนนี้:  1716 คน
ทั้งหมด:  1189803 คน
 
 
 
 รายการย่อแสดงสินทรัพย์ และหนี้สิน และ งบกำไรขาดทุน ณ 31 มีนาคม 2563
โดย: ฝ่ายการจัดการ วันที่: 2021-04-19 15:38:19
 ประกาศ เรื่องการสงเคราะห์แก่สมาชิกที่เจ็บป่วยหรือประสบภัพจนทุพพลภาพ ประจำปี 2563
โดย: ฝ่ายการจัดการ วันที่: 2021-04-19 10:25:31
 แจ้งงดรับ-จ่ายเงินสด
โดย: ฝ่ายจัดการ วันที่: 2021-04-17 12:56:48
 วารสารประชาสัมพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ รพช.จำกัด (ไตรมาสที่ 1)
โดย: ฝ่ายจัดการ วันที่: 2021-04-09 14:58:34
 ประกาศฉบับที่ 8 เรื่องเงินเข้าบัญชีทุนสำรอง
โดย: ฝ่ายจัดการ วันที่: 2021-03-16 11:31:10
 ประกาศฉบับที่ 7 เรื่องประกาศรายชื่อผู้ได้รับเงินรางวัลและของที่ระลึก
โดย: ฝ่ายจัดการ วันที่: 2021-02-19 11:33:29
 ประกาศฉบับที่ 6 เรื่องประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสหกรณ์ ชุดที่ 48 ประจำปี 2564
โดย: ฝ่ายจัดการ วันที่: 2021-02-17 14:34:29
 โปรแกรมการคำนวนเงินปันผล และเฉลี่ยคืน ประจำปี 2563
โดย: ฝ่ายการจัดการ วันที่: 2021-02-10 12:07:54
 กำหนดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563
โดย: ฝ่ายจัดการ วันที่: 2021-02-05 13:34:22
 ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
โดย: ฝ่ายจัดการ วันที่: 2021-02-05 09:47:48
   
   
00661  หาพนักงานราชการสลับกันค้ำกู้สามัญ ด่วนที่สุดๆค่ะ รุ่งลาวัลย์ กาฬภักดี  15 มี.ค 2564 (0/101)
00660  ต้องการคนคำประกัน แลกกันค้ำ อายุตัวไม่เกิน 41 ปี อายุงา... รัตนา ตรีรัตนธรรม  01 มี.ค 2564 (0/72)
00659  หาข้าราชการค้ำให้พนักงานราชการค่ะ ขจิตา เชื้อทิม  24 ก.พ. 2564 (1/80)
00658  ต้องการคนค้ำประกันอายุไม่เกิน 44 ปี อายุงานเกิน 10 ปีด่... รัตนา ตรีรัตนธรรม  22 ก.พ. 2564 (0/63)
00657  หาคนค้ำด่วนมาก ไม่ต้องทำงานครบ5 ปี ก็ได้ค่ะ  รุ่งลาวัลย์ กาฬภักดี  08 ก.พ. 2564 (3/189)
00656  เบี้ยประชุม กาญจนา  นวนคำ  08 ก.พ. 2564 (0/259)
00655  อยากให้พักหนี้ช่วงโควิดด้วยคราบ นารึชา โกติรัมย์  05 ก.พ. 2564 (0/129)
00654  ด่วน หาพนักงานราชการ สลับกันค้ำ กิตติยา แสงสว่าง  04 ก.พ. 2564 (2/130)
00653  การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ชุติมา แสงงาม  29 ม.ค. 2564 (1/556)
00652  การจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ปุณยนุช  จันทร์สุข  28 ม.ค. 2564 (13/535)
00651  ต้องการคนค้ำอายุงาน 10 ปี อายุตัวไม่เกิน 42  ก้องภพ ศิรวัฒนะเมธานนท์  28 ม.ค. 2564 (3/150)
00650  3000 บ.- ขอพนักงานราชการ ค้ำ 1 คน สมคิด บุญเผิ่ง  27 ม.ค. 2564 (1/131)
00649  หาข้าราชการค้ำให้พนักงานราชการค่ะ ขจิตา เชื้อทิม  19 ม.ค. 2564 (1/139)
00648  หาคนค้ำ พนักงานราชการ สมคิด บุญเผิ่ง  04 ม.ค. 2564 (0/96)
00647  ต้องการคนคำประกัน แลกกันค้ำ อายุตัวไม่เกิน 41 ปี อายุงา... รัตนา ตรีรัตนธรรม  04 ม.ค. 2564 (0/130)
00646  หาคนค้ำ พนักงานราชการ สมคิด บุญเผิ่ง  23 ธ.ค. 2563 (0/48)
00645  ต้องการคนค้ำประกันแลกกันค้ำ พนง.ราชการ โทร.095-0514247 อำพล สังข์ศิริ  15 ธ.ค. 2563 (2/100)
00644  ต้องการคนค้ำประกันแลกกันค้ำ พนง.ราชการ  อำพล สังข์ศิริ  15 ธ.ค. 2563 (0/66)
00643  ต้องการคนค้ำอายุงานเกิน 10 ปี อายุไม่เกิน 43 ค่ะ ภรภัทร มีไชโย  27 พ.ย. 2563 (1/176)
00642  ปรับปรุงเว็บไซต์ จิตติพร บุญชื่น  24 พ.ย. 2563 (1/151)
   
 
 
 
   
 
ประมวลภาพการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
 
   
 
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 47
 
   
 
ศึกษาดูระบบงาน ณ สหกรณ์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด
 
   
 
ภาพการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 14 กุมภาพันธ์ 2563
 
   
 
ภาพการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564
 
   
 
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 48 ครั้งที่ 1/2564
 
   
 
ภาพการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ชุดที่ 48 ครั้งที่ 2/2564
 
 
เกี่ยวกับสหกรณ์ ส่วนราชการ ธนาคาร
- กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ - กรมบัญชีกลาง - ธนาคารแห่งประเทศไทย
- กรมส่งเสริมสหกรณ์ - กรมสรรพากร - ธนาคารออมสิน
- สันนิบบาตสหกรณ์ฯ - กรมทางหลวงชนบท - ธนาคารอาคารสงเคราะห์
- ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ - กรมทรัพยากรน้ำ - ธกส.
  - กรมทรัพยากรน้ำบาดาล - ธนาคารกรุงไทย
  - กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
  - กบข.  
เลือกเพื่อลงทะเบียนตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 

เงินกู้ทุกประเภท (แบบธนาคาร)

 5.85%  
   
เริ่ม 1 พฤศจิกายน 2560

ตารางคำนวนยอดเงินกู้สามัญ 

    เริ่ม 1 พฤศจิกายน 2560

 
      เงินฝากออมทรัพย์   
 
ออมทรัพย์ธรรมดา  1.00%
ออมทรัพย์พิเศษ    1.25%

       เงินฝากประจำ   

ระเภท 3 เดือน   1.00%
ประเภท 6 เดือน   1.25%
ประเภท 12 เดือน 1.50%
 
 เงินฝากหลักประกันเงินกู้ 
 
บัญชี 12         1.00%
บัญชี 13         1.00%
 
 เริ่ม 16 พฤศจิกายน 2563