หน้าหลัก | ประวัติสหกรณ์ | กระดานสนทนา | ดาวห์โหลด | ติดต่อสหกรณ์    
 

 ดาวห์โหลดประกาศ
โดย: นิรันดร์ กากแก้ว วันที่: 2009-12-02 11:37:27

˹ѡ

 
  - ไทยรัฐ
  - เดลินิวส์
  - ผู้จัดการ
  - Nation
  - สยามกีฬา

วันนี้:  117 คน
สัปดาห์นี้:  343 คน
เดือนนี้:  1164 คน
ทั้งหมด:  1258028 คน
 
 
 
 ประกาศฉบับที่ 21 / 2565 เรื่องหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาอาชีพ
โดย: ฝ่ายการจัดการ วันที่: 2022-08-08 14:12:06
 ประกาศฉบับที่ 20/2565 เรื่องหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและทัศนศึกษา
โดย: ฝ่ายการจัดการ วันที่: 2022-08-08 14:08:35
 ประกาศฉบับ 19 / 2565 เรื่องการเปลี่ยนแปลงการส่งค่าหุ้นรายเดือนของสมาชิกสหกรณ์
โดย: ฝ่ายการจัดการ วันที่: 2022-08-08 14:02:37
 โอนเงินค่าทุนการศึกษาบุตรประจำปี 2565
โดย: ฝ่ายการจัดการ วันที่: 2022-07-26 09:58:11
 ประกาศฉบับที่ 18 / 2565 เรื่อง รายชื่อสมาชิกที่ได้รับทุนการศึกษาบุตรประจำปี 2565
โดย: ฝ่ายการจัดการ วันที่: 2022-07-19 10:11:51
 รายการย่อแสดงสินทรัพย์ และหนี้สิน และ งบกำไรขาดทุน ณ 30 มิถุนายน 2563
โดย: ฝ่ายการจัดการ วันที่: 2022-07-12 12:11:56
 ประกาศฉบับที่ 17 / 2565 เรื่องมาตรการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ รพช.จำกัด
โดย: ฝ่ายการจัดการ วันที่: 2022-06-17 10:10:26
 รายการย่อแสดงสินทรัพย์ และหนี้สิน และ งบกำไรขาดทุน ณ 31 พฤษภาคม 2563
โดย: ฝ่ายการจัดการ วันที่: 2022-06-15 08:53:04
 ประกาศฉบับที่ 16/2565 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์
โดย: ฝ่ายการจัดการ วันที่: 2022-05-31 09:18:24
 ประกาศฉบับที่ 15/2565 เรื่องรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์
โดย: ฝ่ายการจัดการ วันที่: 2022-05-27 09:36:12
   
   
00718  ต้องการคนแลกค้ำสหกรณ์ด่วน ครับ 0952394636  วรพล พิมพ์โคตร  24 ก.ค. 2565 (0/47)
00717  ต้องการคนค้ำสหกรณ์ด่วนที่สุด อายุงาน 10 ปีขึ้นไป อายุตั... รัตนา ตรีรัตนธรรม  22 ก.ค. 2565 (0/44)
00716     22 ก.ค. 2565 (0/6)
00715  ต้องการคนแลกค้ำสหกรณ์ด่วน ครับ วรพล พิมพ์โคตร  19 ก.ค. 2565 (0/39)
00714  หาคนแลกค้ำสหกรณ์ด่วนครับ 0952394636 วรพล พิมพ์โคตร  12 ก.ค. 2565 (0/36)
00713  หาคนแลกค้ำสหกรณ์ด่วนอายุงาน 10 ปีขึ้นไปครับ วรพล พิมพ์โคตร  30 มิ.ย. 2565 (0/67)
00712  หาคนแลกค้ำคะ กนกวรรณ องอาจ  30 มิ.ย. 2565 (0/70)
00711  ต้องการคนค้ำสหกรณ์ด่วนที่สุด อายุงาน 10 ปีขึ้นไป อายุตั... รัตนา ตรีรัตนธรรม  28 มิ.ย. 2565 (0/73)
00710  ต้องการคนแลกค้ำสหกรณ์ด่วน อายุงาน 10 ปีขึ้นไป ครับ วรพล พิมพ์โคตร  22 มิ.ย. 2565 (0/45)
00709  ขอทราบหลักเกณฑ์การกู้หุ้น วัลลภ ยศทิศ  18 มิ.ย. 2565 (0/71)
00708  ต้องการคนแลกค้ำสหกรณ์ด่วนอายุงาน 10 ปีขึ้นไปครับ วรพล พิมพ์โคตร  13 มิ.ย. 2565 (0/71)
00707  ต้องการคนค้ำสหกรณ์ด่วนที่สุด อายุงาน 10 ปีขึ้นไป อายุตั... รัตนา ตรีรัตนธรรม  13 มิ.ย. 2565 (0/68)
00706  ขอรับทุนการศึกษา อรวรรณ ไกรศรีวรรธนะ  08 มิ.ย. 2565 (0/105)
00705  ต้องการคนค้ำสหกรณ์ด่วนที่สุด อายุงาน 10 ปีขึ้นไป อายุตั... รัตนา ตรีรัตนธรรม  08 มิ.ย. 2565 (0/63)
00704  ต้องการคนค้ำสหกรณ์ด่วนที่สุด อายุงาน 10 ปีขึ้นไป อายุตั... รัตนา ตรีรัตนธรรม  08 มิ.ย. 2565 (0/27)
00703  ต้องการคนค้ำสหกรณ์ด่วนที่สุด อายุงาน 10 ปีขึ้นไป อายุตั... รัตนา ตรีรัตนธรรม  08 มิ.ย. 2565 (0/27)
00702  หาคนแลกค้ำ(ขก) อายุงาน 10 ปีขึ้นไป ครับ 0952394636 วรพล พิมพ์โคตร  02 มิ.ย. 2565 (0/68)
00701  หาคนแลกค้ำ (ขก) สุวัฒน์ เปี่ยมพรม  17 พ.ค 2565 (0/177)
00700  หา พนักงานราชการ แลกกันค้ำค่ะ 095-6728963 ประมวลพร ใจดี  05 พ.ค 2565 (1/128)
00699  หาคนแลกกันค้ำค่ะ สัตญา แสงสุวรรณ  28 เม.ย. 2565 (0/198)
   
 
 
 
   
 
ศึกษาดูระบบงาน ณ สหกรณ์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด
 
   
 
ภาพการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564
 
   
 
สหกรณ์ฯ มอบเงินบริจาคให้กับคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
 
   
 
มาตรการรักษาความปลอดภัย ช่วงสถานการโรคระบาด covid-19
 
   
 
ภาพการประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ชุดที่ 49
 
   
 
ภาพการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบงานสหกรณ์
 
   
 
ภาพการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายการเงินและลงทุน ประจำวันที่ 25 สิงหาคม 2564
 
   
 
ภาพการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ชุดที่ 48 ครั้งที่ 8/2564
 
   
 
คณะอนุกรรมการสวัสดิการและประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 49
 
   
 
ภาพการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ชุดที่ 48 ประจำปี 2564
 
 
เกี่ยวกับสหกรณ์ ส่วนราชการ ธนาคาร
- กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ - กรมบัญชีกลาง - ธนาคารแห่งประเทศไทย
- กรมส่งเสริมสหกรณ์ - กรมสรรพากร - ธนาคารออมสิน
- สันนิบบาตสหกรณ์ฯ - กรมทางหลวงชนบท - ธนาคารอาคารสงเคราะห์
- ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ - กรมทรัพยากรน้ำ - ธกส.
  - กรมทรัพยากรน้ำบาดาล - ธนาคารกรุงไทย
  - กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
  - กบข.  
เลือกเพื่อลงทะเบียนตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 

 

ตารางคำนวนยอดเงินกู้สามัญ 

    เริ่ม 1 พฤศจิกายน 2560

 
      
 
                        เริ่ม 16 พฤศจิกายน 2563