หน้าหลัก | ประวัติสหกรณ์ | กระดานสนทนา | ดาวห์โหลด | ติดต่อสหกรณ์    
 

 ดาวห์โหลดประกาศ
โดย: นิรันดร์ กากแก้ว วันที่: 2009-12-02 11:37:27

˹ѡ

 
  - ไทยรัฐ
  - เดลินิวส์
  - ผู้จัดการ
  - Nation
  - สยามกีฬา

วันนี้:  30 คน
สัปดาห์นี้:  772 คน
เดือนนี้:  277 คน
ทั้งหมด:  1261708 คน
 
 
 
 ประกาศฉบับที่ 26 / 2565 เรื่องรายชื่อกรรมการสหกรณ์ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2566
โดย: ฝ่ายการจัดการ วันที่: 2022-11-22 11:50:03
 ประกาศฉบับที่ 25 / 2565 เรื่องการรับสมัครเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์
โดย: ฝ่ายการจัดการ วันที่: 2022-11-21 11:54:40
 ประกาศฉบับที่ 22 / 2565 เรื่องนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับสมาชิก
โดย: ฝ่ายการจัดการ วันที่: 2022-11-15 11:46:56
 ประกาศฉบับที่ 24 / 2565 เรื่องเชิญชวนสมาชิกส่งบทความเข้าประกวด
โดย: ฝ่ายการจัดการ วันที่: 2022-11-15 11:29:28
 ขอความร่วมมือในการจัดส่งเอกสารต่างๆ
โดย: ฝ่ายการจัดการ วันที่: 2022-11-11 17:11:02
 ประกาศวันหยุดทำการสหกรณ์
โดย: ฝ่ายการจัดการ วันที่: 2022-11-11 17:10:04
 งบย่อแสดงสินทรัพย์ และหนี้สิน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565
โดย: ฝ่ายการจัดการ วันที่: 2022-11-08 15:19:24
 งบย่อแสดงสินทรัพย์,หนี้สิ้น,งบกำไรขาดทุน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565
โดย: ฝ่ายการจัดการ วันที่: 2022-08-10 10:56:52
 ประกาศฉบับที่ 21 / 2565 เรื่องหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาอาชีพ
โดย: ฝ่ายการจัดการ วันที่: 2022-08-08 14:12:06
 ประกาศฉบับที่ 20/2565 เรื่องหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและทัศนศึกษา
โดย: ฝ่ายการจัดการ วันที่: 2022-08-08 14:08:35
   
   
00735  ต้องการคนค้ำพร้อมค้ำกลับ ด่วนเลยครับ สมคิด บุญเผิ่ง  25 พ.ย. 2565 (0/28)
00734  ด่วน...หาพนักงานราชการค้ำ สมคิด บุญเผิ่ง  08 พ.ย. 2565 (0/61)
00718  ต้องการคนแลกค้ำสหกรณ์ด่วน ครับ 0952394636  วรพล พิมพ์โคตร  24 ก.ค. 2565 (0/95)
00717  ต้องการคนค้ำสหกรณ์ด่วนที่สุด อายุงาน 10 ปีขึ้นไป อายุตั... รัตนา ตรีรัตนธรรม  22 ก.ค. 2565 (1/82)
00716     22 ก.ค. 2565 (0/14)
00715  ต้องการคนแลกค้ำสหกรณ์ด่วน ครับ วรพล พิมพ์โคตร  19 ก.ค. 2565 (0/69)
00714  หาคนแลกค้ำสหกรณ์ด่วนครับ 0952394636 วรพล พิมพ์โคตร  12 ก.ค. 2565 (1/62)
00713  หาคนแลกค้ำสหกรณ์ด่วนอายุงาน 10 ปีขึ้นไปครับ วรพล พิมพ์โคตร  30 มิ.ย. 2565 (0/81)
00712  หาคนแลกค้ำคะ กนกวรรณ องอาจ  30 มิ.ย. 2565 (0/85)
00711  ต้องการคนค้ำสหกรณ์ด่วนที่สุด อายุงาน 10 ปีขึ้นไป อายุตั... รัตนา ตรีรัตนธรรม  28 มิ.ย. 2565 (0/88)
00710  ต้องการคนแลกค้ำสหกรณ์ด่วน อายุงาน 10 ปีขึ้นไป ครับ วรพล พิมพ์โคตร  22 มิ.ย. 2565 (0/54)
00709  ขอทราบหลักเกณฑ์การกู้หุ้น วัลลภ ยศทิศ  18 มิ.ย. 2565 (0/86)
00708  ต้องการคนแลกค้ำสหกรณ์ด่วนอายุงาน 10 ปีขึ้นไปครับ วรพล พิมพ์โคตร  13 มิ.ย. 2565 (0/88)
00707  ต้องการคนค้ำสหกรณ์ด่วนที่สุด อายุงาน 10 ปีขึ้นไป อายุตั... รัตนา ตรีรัตนธรรม  13 มิ.ย. 2565 (0/86)
00706  ขอรับทุนการศึกษา อรวรรณ ไกรศรีวรรธนะ  08 มิ.ย. 2565 (0/121)
00705  ต้องการคนค้ำสหกรณ์ด่วนที่สุด อายุงาน 10 ปีขึ้นไป อายุตั... รัตนา ตรีรัตนธรรม  08 มิ.ย. 2565 (0/76)
00704  ต้องการคนค้ำสหกรณ์ด่วนที่สุด อายุงาน 10 ปีขึ้นไป อายุตั... รัตนา ตรีรัตนธรรม  08 มิ.ย. 2565 (0/37)
00703  ต้องการคนค้ำสหกรณ์ด่วนที่สุด อายุงาน 10 ปีขึ้นไป อายุตั... รัตนา ตรีรัตนธรรม  08 มิ.ย. 2565 (0/41)
00702  หาคนแลกค้ำ(ขก) อายุงาน 10 ปีขึ้นไป ครับ 0952394636 วรพล พิมพ์โคตร  02 มิ.ย. 2565 (0/86)
00701  หาคนแลกค้ำ (ขก) สุวัฒน์ เปี่ยมพรม  17 พ.ค 2565 (0/189)
   
 
 
 
   
 
ศึกษาดูระบบงาน ณ สหกรณ์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด
 
   
 
ภาพการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564
 
   
 
สหกรณ์ฯ มอบเงินบริจาคให้กับคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
 
   
 
มาตรการรักษาความปลอดภัย ช่วงสถานการโรคระบาด covid-19
 
   
 
ภาพการประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ชุดที่ 49
 
   
 
ภาพการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบงานสหกรณ์
 
   
 
ภาพการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายการเงินและลงทุน ประจำวันที่ 25 สิงหาคม 2564
 
   
 
ภาพการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ชุดที่ 48 ครั้งที่ 8/2564
 
   
 
คณะอนุกรรมการสวัสดิการและประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 49
 
   
 
ภาพการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ชุดที่ 48 ประจำปี 2564
 
 
เกี่ยวกับสหกรณ์ ส่วนราชการ ธนาคาร
- กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ - กรมบัญชีกลาง - ธนาคารแห่งประเทศไทย
- กรมส่งเสริมสหกรณ์ - กรมสรรพากร - ธนาคารออมสิน
- สันนิบบาตสหกรณ์ฯ - กรมทางหลวงชนบท - ธนาคารอาคารสงเคราะห์
- ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ - กรมทรัพยากรน้ำ - ธกส.
  - กรมทรัพยากรน้ำบาดาล - ธนาคารกรุงไทย
  - กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
  - กบข.  
เลือกเพื่อลงทะเบียนตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 

 

ตารางคำนวนยอดเงินกู้สามัญ 

    เริ่ม 1 พฤศจิกายน 2560

 
      
 
                        เริ่ม 16 พฤศจิกายน 2563