หน้าหลัก | ประวัติสหกรณ์ | กระดานสนทนา | ดาวห์โหลด | ติดต่อสหกรณ์    
 

 ดาวห์โหลดประกาศ
โดย: สอ.รพช. วันที่: 2009-12-02 11:37:27

˹ѡ

 
  - ไทยรัฐ
  - เดลินิวส์
  - ผู้จัดการ
  - Nation
  - สยามกีฬา

วันนี้:  134 คน
สัปดาห์นี้:  526 คน
เดือนนี้:  2082 คน
ทั้งหมด:  109471 คน
 
 
 
 ข่าวสารประจำเดือนเมษายน 2557 (แผ่นพับ)
โดย: สอ.รพช. วันที่: 2014-04-04 11:34:06
 แผ่นประกาศยื่นแบบขอรับทุนการศึกษาบุตรประจำปี 2557
โดย: สอ.รพช. วันที่: 2014-04-04 11:30:20
 รายละเอียดเกี่ยวกับการยื่นขอรับทุนการศึกษาบุตรประจำปี 2557
โดย: สอ.รพช. วันที่: 2014-03-28 11:17:21
 โปรดตรวจสอบเงินคงค้างในบัญชีของสหกรณ์
โดย: สอ.รพช. วันที่: 2014-03-28 11:06:42
 เรื่องการโอนเงินสมาชิกที่ได้รับรางวัลในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556
โดย: สอ.รพช. วันที่: 2014-03-28 10:43:46
 รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 จำนวน 150 รางวัล
โดย: สอ.รพช. วันที่: 2014-03-13 14:36:19
 ประกาศรายชื่อกรรมการชุดที่ 41 และคณะทำงานชุดต่างๆ ประจำปี 2557
โดย: สอ.รพช. วันที่: 2014-03-10 10:24:40
 ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการ สอ.รพช. ชุดที่ 41 ประจำปี 2557
โดย: สอ.รพช. วันที่: 2014-02-24 11:52:13
 รายละเอียดการทำประกันชีวิตกลุ่มปี 2557
โดย: สอ.รพช. วันที่: 2014-02-18 17:05:54
 รายชื่อและเบอร์ ผู้สมัครคณะกรรมการประจำปี 2557
โดย: สอ.รพช. วันที่: 2014-02-12 13:15:35
   
   
00252  กู้ 5 เท่าไม่คำนึงถึงหุ้น กรณีเปิดเทรอม ณัฐกร นพรัตน์  18 เม.ย. 2557 (1/98)
00251  ขอรับแบบฟอร์ม อรพิน พงษ์ศิริ  15 เม.ย. 2557 (0/57)
00250  ต้องการคนค้ำเเลกเปลียนครับ ก้องภพ ศิรวัฒนะเมธานนท์  08 เม.ย. 2557 (0/51)
00249  ขอทราบผลการขอลาออกจากสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ วินัย แก้วน้อย  28 มี.ค 2557 (0/138)
00248  ขอกู้หุ้นตัวเอง ปรียา กัสยากร  28 มี.ค 2557 (0/120)
00247  ขอแก้ไขชื่อผู้ได้รับผลประโยชน์ บุณยวัทน์ พูลสวัสดิ์  28 มี.ค 2557 (0/33)
00246  ขอทราบรายละเอียด/ ขั้นตอน การกู้เพื่อซื้อยานพาหนะ (รถยน... บุญช่วย หอมเย็น  18 มี.ค 2557 (1/224)
00245  การกู้ฉุกเฉิน5เท่า อนุชิต พลายงาม  03 มี.ค 2557 (1/471)
00244  ขอแก้ไขรายชื่อผู้รับผลประโยชน์ ไอศวรรย์ สวนอินทร์  20 ก.พ. 2557 (1/167)
00243  ชื่อผู้รับผลประโยชน์พิมพืผิด พจนารถ สุขเกื้อ  12 ก.พ. 2557 (4/250)
00242  สหกรณ์ยอดเยี่ยมจริง ๆๆๆ กชกร คชสิงห์  03 ก.พ. 2557 (2/572)
00241  การจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ทิฆัมพร  จารุภูมิ  31 ม.ค. 2557 (2/424)
00240  ขอปรับปรุงข้อมูล ทิฆัมพร  จารุภูมิ  31 ม.ค. 2557 (0/195)
00239  ต้องการพนักงานราชการค้ำ 1 คน ทินกร คำภักดี  28 ม.ค. 2557 (0/210)
00238  หาคนค้ำยากมาก นราธิป ชินมุข  07 ม.ค. 2557 (0/402)
00237  ไม่ได้รับความเป็นธรรม กชกร คชสิงห์  02 ม.ค. 2557 (0/473)
00236  ต้องการคนค้ำด่วนครับ  ก้องภพ ศิรวัฒนะเมธานนท์  02 ม.ค. 2557 (0/318)
00235  แจ้งเปลี่ยนแปลงเงินเดือน ทิฆัมพร  จารุภูมิ  27 ธ.ค. 2556 (0/268)
00234  กู้ ฉ. พนม วงศ์พุฒิ  11 ธ.ค. 2556 (0/537)
00233  ขอเพิ่มเงินการเงินกู้รายเดือน ทิฆัมพร  จารุภูมิ  21 พ.ย. 2556 (1/488)
   
 
 
 
 
เกี่ยวกับสหกรณ์ ส่วนราชการ ธนาคาร
- กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ - กรมบัญชีกลาง - ธนาคารแห่งประเทศไทย
- กรมส่งเสริมสหกรณ์ - กรมสรรพากร - ธนาคารออมสิน
- สันนิบบาตสหกรณ์ฯ - กรมทางหลวงชนบท - ธนาคารอาคารสงเคราะห์
- ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ - กรมทรัพยากรน้ำ - ธกส.
  - กรมทรัพยากรน้ำบาดาล - ธนาคารกรุงไทย
  - กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
  - กบข.  
เลือกเพื่อลงทะเบียนตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
เงินกู้ทุกประเภท (แบบธนาคาร) เปลี่ยนเป็น 6.00%
     เริ่ม 1 สิงหาคม 2554
เงินฝากออมทรัพย์
ออมทรัพย์ธรรมดา 2.25% 
ออมทรัพย์พิเศษ   2.75% 

เงินฝากประจำ
ประเภท 3 เดือน   3.00%
ประเภท 6 เดือน   3.50%
ประเภท 12 เดือน 3.75%