หน้าหลัก | ประวัติสหกรณ์ | กระดานสนทนา | ดาวห์โหลด | ติดต่อสหกรณ์    
 

 ดาวห์โหลดประกาศ
โดย: สอ.รพช. วันที่: 2009-12-02 11:37:27

˹ѡ

 
  - ไทยรัฐ
  - เดลินิวส์
  - ผู้จัดการ
  - Nation
  - สยามกีฬา

วันนี้:  145 คน
สัปดาห์นี้:  664 คน
เดือนนี้:  1100 คน
ทั้งหมด:  173972 คน
 
 
 
 ตารางคำนวณวงเงินกู้สามัญ
โดย: สอ.รพช. วันที่: 2015-09-03 11:06:54
 ประกาศฉบับที่ 13 เรื่องขั้นตอนการยื่นคำขอกู้เงินสามัญของ สอ.รพช.ใหม่
โดย: สอ.รพช. วันที่: 2015-08-31 09:26:21
 ประกาศฉบับที่ 12 เรื่องการเพิ่มหุ้นรายเดือนของสมาชิก
โดย: สอ.รพช. วันที่: 2015-08-05 14:25:08
 ประกาศฉบับที่ 11 เรื่องผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาบุตรประจำปี 2558
โดย: สอ.รพช. วันที่: 2015-06-18 15:46:08
 ประกาศฉบับที่ 10 เรื่อง สอ.หยุดรับ-จ่าย เงิน ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
โดย: สอ.รพช. วันที่: 2015-06-18 15:43:38
 ประกาศฉบับที่ 9 เรื่อง เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เงื่อนไข และการขยายวงเงินกู้สามัญ
โดย: สอ.รพช. วันที่: 2015-05-08 13:50:02
 ประกาศฉบับที่ 8 เรื่องแก้ใขแบบฟอร์มเงินกู้สามัญ
โดย: สอ.รพช. วันที่: 2015-05-08 13:46:55
 ประกาศ สอ.หยุดทำการ 1 วัน
โดย: สอ.รพช. วันที่: 2015-04-30 12:41:57
 แบบฟอร์เงินกู้ใหม่ (20/4/58)
โดย: สอ.รพช. วันที่: 2015-04-17 16:26:51
 ฉบับที่ 6 - ยอดเงินที่ค้างอยู่ในบัญชีของ สอ. ว่าเป็นของสมาชิกท่านใด
โดย: สอ.รพช. วันที่: 2015-04-02 15:26:52
   
   
00333  ความยุติธรรม ลักขิกา แสงสนิท  23 ก.ย. 2558 (1/180)
00332  ต้องการแลกเปลี่ยนผู้ค้ำสหกรณ์ค่ะ  กชกร คชสิงห์  22 ก.ย. 2558 (0/91)
00331  พนักงานราชการหาข้าราชการหรือลูกจ้างค้ำไม่ได้ สาวิตรี หลานเศษฐา  17 ก.ย. 2558 (1/145)
00330  ต้องการคนค้กรประกันอายุ50ปี จำเนียร บุสวงศ์  05 ก.ย. 2558 (0/134)
00329  สอบถามกู้หุ้นค่ะ วรรณภา แก้วมา  03 ก.ย. 2558 (1/216)
00328  แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลและส่งเอกสาร สมเกียรติ จ้อยกลิ่น  26 ส.ค. 2558 (0/142)
00327  เปลี่ยนรายชื่อผู้รับผลประโยชน์ สุพินดา สุภิญโญ  21 ส.ค. 2558 (3/167)
00326   จำเนียร บุสวงศ์  20 ส.ค. 2558 (0/87)
00325  อยากให้ปรับปรุง ณัฐกร บุษราคัม  19 ส.ค. 2558 (4/244)
00324  แก้ไขข็อมูล ภักดี ทองพุ่ม  28 ก.ค. 2558 (1/251)
00323  แก้ไขข็อมูล ภักดี ทองพุ่ม  23 ก.ค. 2558 (2/216)
00322  หาคู่คำประกันเงินกู้สหกรณ์ โทร 0931711964 จำเนียร บุสวงศ์  22 ก.ค. 2558 (0/257)
00321  แบบฟอร์มขอกู้เงินสามัญและหนังสือสัญญาเงินกู้ และหนังสือ... สมจิตร เกิดเรียน  06 ก.ค. 2558 (1/337)
00320  เปลี่ยนผู้ค้ำ ภักดี ทองพุ่ม  01 ก.ค. 2558 (0/301)
00319  ต้องการหาคนค้ำประกันสหกรณ์ ตอนนี้อายุ 53 ปี เกษียณปี 65... สุรพล มั่งคั่ง  30 มิ.ย. 2558 (1/303)
00318  หาผู้ค้ำสหกรณ์ พนม วงศ์พุฒิ  26 มิ.ย. 2558 (2/330)
00317  การกู้สามัญ ศิริลักษณ์ นิลวลี  19 มิ.ย. 2558 (2/409)
00316  การกู้สามัญ ศิริลักษณ์ นิลวลี  19 มิ.ย. 2558 (1/268)
00315  การเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำ ภักดี ทองพุ่ม  16 มิ.ย. 2558 (1/267)
00314  แสดงความคิดเห็น สมเกียรติ นิยมสกุล  12 มิ.ย. 2558 (3/354)
   
 
 
 
 
เกี่ยวกับสหกรณ์ ส่วนราชการ ธนาคาร
- กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ - กรมบัญชีกลาง - ธนาคารแห่งประเทศไทย
- กรมส่งเสริมสหกรณ์ - กรมสรรพากร - ธนาคารออมสิน
- สันนิบบาตสหกรณ์ฯ - กรมทางหลวงชนบท - ธนาคารอาคารสงเคราะห์
- ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ - กรมทรัพยากรน้ำ - ธกส.
  - กรมทรัพยากรน้ำบาดาล - ธนาคารกรุงไทย
  - กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
  - กบข.  
เลือกเพื่อลงทะเบียนตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
เงินกู้ทุกประเภท (แบบธนาคาร) เปลี่ยนเป็น 6.00%
     เริ่ม 1 สิงหาคม 2554
เงินฝากออมทรัพย์
ออมทรัพย์ธรรมดา 2.25% 
ออมทรัพย์พิเศษ   2.75% 

เงินฝากประจำ
ประเภท 3 เดือน   3.00%
ประเภท 6 เดือน   3.50%
ประเภท 12 เดือน 3.75%