หน้าหลัก | ประวัติสหกรณ์ | กระดานสนทนา | ดาวห์โหลด | ติดต่อสหกรณ์    
 

 ดาวห์โหลดประกาศ
โดย: นิรันดร์ กากแก้ว วันที่: 2009-12-02 11:37:27

˹ѡ

 
  - ไทยรัฐ
  - เดลินิวส์
  - ผู้จัดการ
  - Nation
  - สยามกีฬา

วันนี้:  108 คน
สัปดาห์นี้:  930 คน
เดือนนี้:  2627 คน
ทั้งหมด:  1198696 คน
 
 
 
 ประกาศฉบับที่ 14 เรื่องมาตรการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ รพช.จำกัด
โดย: ฝ่ายจัดการ วันที่: 2021-06-11 14:49:11
 รายการย่อแสดงสินทรัพย์หนี้สิน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564
โดย: ฝ่ายจัดการ วันที่: 2021-06-08 16:15:27
 ประกาศฉบับที่ 13 เรื่องเงินกู้ฉุกเฉินโครงการสหกรณ์ร่วมใจสู้ภัย Covid-19 (ระยะ 3)
โดย: ฝ่ายจัดการ วันที่: 2021-05-14 10:53:54
 ประกาศฉบับที่ 12 เรื่องหลักเกณฑ์การให้เงินกู้ฉุกเฉินปันผลรายปี
โดย: ฝ่ายจัดการ วันที่: 2021-05-14 10:50:55
 ประกาศฉบับที่ 11 เรื่องหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญสำหรับผู้สูงอายุ
โดย: ฝ่ายจัดการ วันที่: 2021-05-14 10:49:20
 ประกาศฉบับที่ 10 เรื่องปรับอัตราดอกเบี้ยและขยายระยะเวลาการผ่อนชำระเงินให้กู้ฉุกเฉินแก่สมาชิก
โดย: ฝ่ายจัดการ วันที่: 2021-05-14 10:47:54
 ประกาศฉบับที่ 9 การขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2564
โดย: ฝ่ายจัดการ วันที่: 2021-05-14 10:37:10
 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 เมษายน 2564
โดย: ฝ่ายจัดการ วันที่: 2021-05-12 09:56:37
 การประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ชุดที่ 48 (ระบบออนไลน์)
โดย: ฝ่ายจัดการ วันที่: 2021-04-21 12:58:59
 รายการย่อแสดงสินทรัพย์ และหนี้สิน และ งบกำไรขาดทุน ณ 31 มีนาคม 2564
โดย: ฝ่ายการจัดการ วันที่: 2021-04-19 15:38:19
   
   
00667  ต้องการครค้ำสหกรอายุงานไม่เกิน40ปีข้าราชการ จรัญญา เรืองแสน  16 มิ.ย. 2564 (1/14)
00666  ขอความอนุเคราะห์คนค้ำ 2 ท่านค่ะ อายุราชการเหลือ 12 ปี ต... ปทิตตา ชูประเสริฐ  17 พ.ค 2564 (0/144)
00665  หาพนักงานราชการ สลับกันค้ำประกันกุ้สามัญ จร้า  พลอยไพลิน โตมิ  05 พ.ค 2564 (1/156)
00664     04 พ.ค 2564 (0/8)
00663  พักชำระหนี้ ศันสนีย์ วรรณธรรม  04 พ.ค 2564 (0/148)
00662  เงินกู้พิเศษ สู้ภัยโควิท สมคิด บุญเผิ่ง  28 เม.ย. 2564 (0/274)
00661  หาพนักงานราชการสลับกันค้ำกู้สามัญ ด่วนที่สุดๆค่ะ รุ่งลาวัลย์ กาฬภักดี  15 มี.ค 2564 (1/180)
00660  ต้องการคนคำประกัน แลกกันค้ำ อายุตัวไม่เกิน 41 ปี อายุงา... รัตนา ตรีรัตนธรรม  01 มี.ค 2564 (0/125)
00659  หาข้าราชการค้ำให้พนักงานราชการค่ะ ขจิตา เชื้อทิม  24 ก.พ. 2564 (1/126)
00658  ต้องการคนค้ำประกันอายุไม่เกิน 44 ปี อายุงานเกิน 10 ปีด่... รัตนา ตรีรัตนธรรม  22 ก.พ. 2564 (0/91)
00657  หาคนค้ำด่วนมาก ไม่ต้องทำงานครบ5 ปี ก็ได้ค่ะ  รุ่งลาวัลย์ กาฬภักดี  08 ก.พ. 2564 (3/238)
00656  เบี้ยประชุม กาญจนา  นวนคำ  08 ก.พ. 2564 (0/289)
00655  อยากให้พักหนี้ช่วงโควิดด้วยคราบ นารึชา โกติรัมย์  05 ก.พ. 2564 (0/171)
00654  ด่วน หาพนักงานราชการ สลับกันค้ำ กิตติยา แสงสว่าง  04 ก.พ. 2564 (2/157)
00653  การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ชุติมา แสงงาม  29 ม.ค. 2564 (1/585)
00652  การจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ปุณยนุช  จันทร์สุข  28 ม.ค. 2564 (13/577)
00651  ต้องการคนค้ำอายุงาน 10 ปี อายุตัวไม่เกิน 42  ก้องภพ ศิรวัฒนะเมธานนท์  28 ม.ค. 2564 (3/182)
00650  3000 บ.- ขอพนักงานราชการ ค้ำ 1 คน สมคิด บุญเผิ่ง  27 ม.ค. 2564 (1/167)
00649  หาข้าราชการค้ำให้พนักงานราชการค่ะ ขจิตา เชื้อทิม  19 ม.ค. 2564 (1/166)
00648  หาคนค้ำ พนักงานราชการ สมคิด บุญเผิ่ง  04 ม.ค. 2564 (0/122)
   
 
 
 
   
 
ภาพการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
 
   
 
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 47
 
   
 
ศึกษาดูระบบงาน ณ สหกรณ์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด
 
   
 
ภาพการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
 
   
 
ภาพการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564
 
   
 
ภาพการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 48 ครั้งที่ 1/2564
 
   
 
ภาพการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 48 ครั้งที่ 2/2564
 
   
 
ภาพการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 48 ครั้งที่ 3/2564
 
   
 
ภาพการประชุมคณะกรรมการเงินกู้ วันที่ 9 มิ.ย.2564 (Video conference)
 
   
 
ภาพการประชุมคณะกรรมการเงินกู้ วันที่ 16 มิ.ย. 2564 (Video Conference)
 
 
เกี่ยวกับสหกรณ์ ส่วนราชการ ธนาคาร
- กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ - กรมบัญชีกลาง - ธนาคารแห่งประเทศไทย
- กรมส่งเสริมสหกรณ์ - กรมสรรพากร - ธนาคารออมสิน
- สันนิบบาตสหกรณ์ฯ - กรมทางหลวงชนบท - ธนาคารอาคารสงเคราะห์
- ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ - กรมทรัพยากรน้ำ - ธกส.
  - กรมทรัพยากรน้ำบาดาล - ธนาคารกรุงไทย
  - กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
  - กบข.  
เลือกเพื่อลงทะเบียนตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 

เงินกู้ทุกประเภท (แบบธนาคาร)

 5.85%  
   
เริ่ม 1 พฤศจิกายน 2560

ตารางคำนวนยอดเงินกู้สามัญ 

    เริ่ม 1 พฤศจิกายน 2560

 
      เงินฝากออมทรัพย์   
 
ออมทรัพย์ธรรมดา  1.00%
ออมทรัพย์พิเศษ    1.25%

       เงินฝากประจำ   

ระเภท 3 เดือน   1.00%
ประเภท 6 เดือน   1.25%
ประเภท 12 เดือน 1.50%
 
 เงินฝากหลักประกันเงินกู้ 
 
บัญชี 12         1.00%
บัญชี 13         1.00%
เริ่ม 16 พฤศจิกายน 2563