หน้าหลัก | ประวัติสหกรณ์ | กระดานสนทนา | ดาวห์โหลด | ติดต่อสหกรณ์    
 

 ดาวห์โหลดประกาศ
โดย: นิรันดร์ กากแก้ว วันที่: 2009-12-02 11:37:27

˹ѡ

 
  - ไทยรัฐ
  - เดลินิวส์
  - ผู้จัดการ
  - Nation
  - สยามกีฬา

วันนี้:  153 คน
สัปดาห์นี้:  744 คน
เดือนนี้:  314 คน
ทั้งหมด:  1220501 คน
 
 
 
 ประกาศวันหยุดทำการสหกรณ์
โดย: ฝ่ายจัดการ วันที่: 2021-11-30 15:15:14
 ประกาศฉบับที่ 19 เรื่องรับสมัครผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565
โดย: ฝ่ายจัดการ วันที่: 2021-11-30 11:26:40
 ประกาศฉบับที่ 18 เรื่องรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2565
โดย: ฝ่ายจัดการ วันที่: 2021-11-30 11:19:38
 ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญ พ.ศ.2563 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2564
โดย: ฝ่ายจัดการ วันที่: 2021-11-16 11:31:58
 ประกาศฉบับที่ 17 เรื่องโครงการเงินกู้ฉุกเฉินเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในช่วงวิกฤตโรคระบาด (โควิดระยะ 4)
โดย: ฝ่ายจัดการ วันที่: 2021-11-11 14:45:34
 ประกาศฉบับที่ 16 เรื่องการรับสมัครเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์
โดย: ฝ่ายจัดการ วันที่: 2021-11-11 14:37:30
 รายการย่อแสดงสินทรัพย์หนี้สิน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564
โดย: ฝ่ายจัดการ วันที่: 2021-10-14 09:28:17
 การประชุมคณะเงินกู้สามัญชุดที่ 48 ครั้งที่ 26/2564 วันที่ 23 ก.ย.2564
โดย: ฝ่ายการจัดการ วันที่: 2021-09-28 11:11:44
 ประกาศฉบับที่ 15 เรื่องรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2564
โดย: ฝ่ายการจัดการ วันที่: 2021-09-17 13:29:25
 ดาวโหลด ARD Saving Application ช่องทางสะดวกในช่วงสถานการณ์ Covid 19
โดย: ฝ่ายจัดการ วันที่: 2021-08-11 10:34:31
   
   
00679  ขอ ขรก. หรือ ลูกจ้างประจำ ช่วยค้ำหน่อยครับ ณัฐธร อ่อนเจริญ  02 ธ.ค. 2564 (0/1)
00678  กู้สามัญ ชญาภา คำแก้ว  27 พ.ย. 2564 (1/44)
00677  ต้องการคนค้ำ อายุตัว ไม่เกิน 45 ปี อายุงาน 11 ปี ด่วนมา... ศศิธร พยัคฆพงศ์  20 ต.ค. 2564 (0/100)
00676  หาขรก.ลูกจ้าง ค้ำ ปทิตตา ชูประเสริฐ  23 ก.ย. 2564 (0/138)
00675  ต้องการหาคนค้ำ แลกกันค้ำ สุกัญญา สวัสดิ์พุทรา  23 ก.ย. 2564 (2/148)
00674   หาพนักงานราชการสลับกันค้ำกู้สามัญ วริยา สุขประดิษฐ์  20 ก.ย. 2564 (1/72)
00673  หาคนค้ำประกัน (พร.) หรือผลัดกันค้ำได้คะ อยู่จันทบุรี 06... อรัญญา กำเนิดเสนา  04 ก.ย. 2564 (0/103)
00672     30 ส.ค. 2564 (0/29)
00671  ส่งหุ้นได้สูงสุดเท่าไร เก่ง พุทธอรุณ  30 ส.ค. 2564 (1/206)
00670  แอป สุวิท ชูศรี  26 ส.ค. 2564 (1/97)
00669  ทุกการศึกษา กาญจนา  นวนคำ  30 ก.ค. 2564 (2/388)
00668  ต้องการคนค้ำ อายุตัว ไม่เกิน 45 ปี อายุงาน 11 ปี ด่วนมา... ศศิธร พยัคฆพงศ์  12 ก.ค. 2564 (0/159)
00667  ต้องการครค้ำสหกรอายุงานไม่เกิน40ปีข้าราชการ จรัญญา เรืองแสน  16 มิ.ย. 2564 (2/195)
00666  ขอความอนุเคราะห์คนค้ำ 2 ท่านค่ะ อายุราชการเหลือ 12 ปี ต... ปทิตตา ชูประเสริฐ  17 พ.ค 2564 (0/304)
00665  หาพนักงานราชการ สลับกันค้ำประกันกุ้สามัญ จร้า  พลอยไพลิน โตมิ  05 พ.ค 2564 (1/312)
00664     04 พ.ค 2564 (0/32)
00663  พักชำระหนี้ ศันสนีย์ วรรณธรรม  04 พ.ค 2564 (0/325)
00662  เงินกู้พิเศษ สู้ภัยโควิท สมคิด บุญเผิ่ง  28 เม.ย. 2564 (0/450)
00661  หาพนักงานราชการสลับกันค้ำกู้สามัญ ด่วนที่สุดๆค่ะ รุ่งลาวัลย์ กาฬภักดี  15 มี.ค 2564 (2/300)
00660  ต้องการคนคำประกัน แลกกันค้ำ อายุตัวไม่เกิน 41 ปี อายุงา... รัตนา ตรีรัตนธรรม  01 มี.ค 2564 (0/193)
   
 
 
 
   
 
ศึกษาดูระบบงาน ณ สหกรณ์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด
 
   
 
ภาพการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564
 
   
 
สหกรณ์ฯ มอบเงินบริจาคให้กับคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
 
   
 
มาตรการรักษาความปลอดภัย ช่วงสถานการโรคระบาด covid-19
 
   
 
ภาพการประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ชุดที่ 48
 
   
 
ภาพการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบงานสหกรณ์
 
   
 
ภาพการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายการเงินและลงทุน ประจำวันที่ 25 สิงหาคม 2564
 
   
 
ภาพการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ชุดที่ 48 ครั้งที่ 8/2564
 
   
 
คณะทำงานพิจารณาการให้สวัสดิการในการเบิกค่ารักษาพยาบาลของเจ้าหน้าที่สหกรณ์
 
   
 
ภาพการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ชุดที่ 48 ครั้งที่ 9/2564
 
 
เกี่ยวกับสหกรณ์ ส่วนราชการ ธนาคาร
- กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ - กรมบัญชีกลาง - ธนาคารแห่งประเทศไทย
- กรมส่งเสริมสหกรณ์ - กรมสรรพากร - ธนาคารออมสิน
- สันนิบบาตสหกรณ์ฯ - กรมทางหลวงชนบท - ธนาคารอาคารสงเคราะห์
- ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ - กรมทรัพยากรน้ำ - ธกส.
  - กรมทรัพยากรน้ำบาดาล - ธนาคารกรุงไทย
  - กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
  - กบข.  
เลือกเพื่อลงทะเบียนตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 

 

ตารางคำนวนยอดเงินกู้สามัญ 

    เริ่ม 1 พฤศจิกายน 2560

 
      
 
                        เริ่ม 16 พฤศจิกายน 2563