หน้าหลัก | ประวัติสหกรณ์ | กระดานสนทนา | ดาวห์โหลด | ติดต่อสหกรณ์    
 

 ดาวห์โหลดประกาศ
โดย: สอ.รพช. วันที่: 2009-12-02 11:37:27

˹ѡ

 
  - ไทยรัฐ
  - เดลินิวส์
  - ผู้จัดการ
  - Nation
  - สยามกีฬา

วันนี้:  19 คน
สัปดาห์นี้:  19 คน
เดือนนี้:  1575 คน
ทั้งหมด:  154286 คน
 
 
 
 แบบฟอร์เงินกู้สามัญใหม่ (วงเงินกู้ 2 ล้านบาท)
โดย: สอ.รพช. วันที่: 2015-04-17 16:26:51
 ฉบับที่ 6 - ยอดเงินที่ค้างอยู่ในบัญชีของ สอ. ว่าเป็นของสมาชิกท่านใด
โดย: สอ.รพช. วันที่: 2015-04-02 15:26:52
 ฉบับที่ 5 - รายชื่อคณะดำเนินการกิจการต่างๆ ใน สอ. ประจำปี 2558
โดย: สอ.รพช. วันที่: 2015-04-02 15:19:58
 ฉบับที่ 7 - แบบฟอร์มขอรับทุนการศึกษาประจำปี 2558 และเงื่อนไขในการขอทุน
โดย: สอ.รพช. วันที่: 2015-04-01 09:50:17
 ประกาศรายชื่อสมาชิกที่ได้รับรางวัลทั่วประเทศ 129 รางวัล
โดย: สอ.รพช. วันที่: 2015-03-10 15:36:05
 ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการ สอ.รพช.ชุดที่ 42 ประจำปี 2558
โดย: สอ.รพช. วันที่: 2015-02-25 15:11:06
 เงินปันผล และเฉลี่ยคืน ปี 57
โดย: สอ.รพช. วันที่: 2015-02-23 09:36:39
 ประกาศรายชื่อ และหมายเลข ผู้สมัครคณะกรรมการชุดที่ 42 ประจำปี 2558 (พร้อมข้อควรรู้ในวันเลือกตั้ง)
โดย: สอ.รพช. วันที่: 2015-02-18 10:12:56
 คู่มือสมาชิก (แผ่นพับ) ประจำปี 2558
โดย: สอ.รพช. วันที่: 2015-02-11 13:28:31
 สถานที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ของ สอ.รพช.
โดย: สอ.รพช. วันที่: 2015-02-10 14:07:07
   
   
00308  ขอแบบฟอร์มเงินกู้สามัญพนักงานราชการใหม่ล่าสุด ปี 2558 ค... ประมวลพร ใจดี  02 เม.ย. 2558 (0/138)
00307  คำประกันเงินกู้สหกรณ์ ชูศักดิ์ ไชยแป้น  01 เม.ย. 2558 (0/112)
00306  ขอปรับวงเงินกู้จาก1.5เป็น2 ล้านบาท ณัฐกร บุษราคัม  10 มี.ค 2558 (6/322)
00305  ประกาศรายชื่อรางวัลสมาชิกที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมสามัญฯ สมศักดิ์ เทียนธรรมชาติ  06 มี.ค 2558 (1/230)
00304  ขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล อนุชา เหลาแตว  27 ก.พ. 2558 (2/147)
00303  กู้ ฉฉ อนุมัตินานจังคับ ณัฐวุฒิ สุจรต  24 ก.พ. 2558 (1/235)
00302  อยากทราบว่าได้เงินปันผลเท่าไหร่ สมจิตร เกิดเรียน  19 ก.พ. 2558 (1/407)
00301  เงินปันผลปี 57 เกรียงศักดิ์ อินทปัต  18 ก.พ. 2558 (0/465)
00300  สหกรณ์ประชุมเรื่องเงินปันผล ทรงศักดิ์ บุญสม  17 ก.พ. 2558 (0/310)
00299  โปรกรมคำนวณเงินกู้ ลำใย อินธิลาด  17 ก.พ. 2558 (0/276)
00298  ไม่ได้รับเงินปันผล กชกร คชสิงห์  02 ก.พ. 2558 (0/508)
00297  หาคนค้ำ วีระศักดิ์ จันทร์ดวง  22 ม.ค. 2558 (0/285)
00296  แก้ไขตัวเลขเงินเดือน ทิฆัมพร  จารุภูมิ  20 ม.ค. 2558 (5/348)
00295  ปันผล วรากร ประจงค้า  05 ม.ค. 2558 (3/211)
00294  เปลี่ยนแปลงผู้รับประโยชน์ รัฐ  หอมบุหงา  25 ธ.ค. 2557 (1/299)
00293   ลักขิกา แสงสนิท  16 ธ.ค. 2557 (0/212)
00292  หลักค้ำประกัน ลักขิกา แสงสนิท  16 ธ.ค. 2557 (1/357)
00291  ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่สหกรณ์รพช. สิทธิชัย สุวรรณศร  11 ธ.ค. 2557 (1/435)
00290  หาคู่ค้ำประกันครับ ก้องภพ ศิรวัฒนะเมธานนท์  09 ธ.ค. 2557 (0/335)
00289  เปลี่ยนเเปลงผู้รับผลประโยชน์ ชลวิทย์ มณีนิล  09 ธ.ค. 2557 (0/248)
   
 
 
 
 
เกี่ยวกับสหกรณ์ ส่วนราชการ ธนาคาร
- กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ - กรมบัญชีกลาง - ธนาคารแห่งประเทศไทย
- กรมส่งเสริมสหกรณ์ - กรมสรรพากร - ธนาคารออมสิน
- สันนิบบาตสหกรณ์ฯ - กรมทางหลวงชนบท - ธนาคารอาคารสงเคราะห์
- ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ - กรมทรัพยากรน้ำ - ธกส.
  - กรมทรัพยากรน้ำบาดาล - ธนาคารกรุงไทย
  - กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
  - กบข.  
เลือกเพื่อลงทะเบียนตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
เงินกู้ทุกประเภท (แบบธนาคาร) เปลี่ยนเป็น 6.00%
     เริ่ม 1 สิงหาคม 2554
เงินฝากออมทรัพย์
ออมทรัพย์ธรรมดา 2.25% 
ออมทรัพย์พิเศษ   2.75% 

เงินฝากประจำ
ประเภท 3 เดือน   3.00%
ประเภท 6 เดือน   3.50%
ประเภท 12 เดือน 3.75%