เรื่อง : กู้ฉุกเฉินเงินปันผลรายปี
   
  สมาชิกหลายๆคนแจ้งว่าการกู้ฉุกเฉินเงินปันผลรายปี สมาชิกหลายคนมีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อค่าเทอมค่าใช้จ่ายบุตรที่กำลังจะเปิดเทอม เงินเดือนก็เหลือน้อย แต่เงื่อนไขการกู้ดูแล้วไม่ได้ช่วยสมาชิกที่มีเงินเดือนน้อยได้เลย..คำนวนแล้วแทบติดลบเพราะปันผลได้น้อยกว่าเฉลี่ยคืน คำนวนยอดเงินปันผลแล้วหักประกันจะติดลบไหม แล้วจะกู้ส่วนไหนได้ิกรณีนี้คือช่วยเหลือคนที่ไม่มีหนี้ มีเงินปันผลเยอะๆไหม เรียนคณะกรรมการโปรดพิจารณาค่ะ
   
 
โดย :คุณกัญญาภรณ์ กันอัศวะ  สังกัด :ศปภ.เขต 10 ลำปาง (ขก) เวลา : 02 เม.ย. 2567

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :  2024-04-02 09:46:01
 
 
 
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :ภูวณิต เกิดสนอง  2024-04-02 09:49:27
 
 
  ขออนุญาตชี้แจงสมาชิกนะคะ เงื่อนไขการให้เงินกู้ฉุกเฉินปันผลของสอ.รพช.เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับสหกรณ์อื่นๆ การดำเนินการในเรื่องต่างๆ ของสหกรณ์จะต้องเป็นไปในแนวทางที่กรมส่งเสริมสหกรณ์กำหนด นั่นหมายถึงกรรมการจะต้องบริหารมิให้เกิดความเสี่ยงซึ่งจะมีผลกระทบกับสมาชิกส่วนใหญ่ในภาพรวม สำหรับค่าใช้จ่ายในเรื่องการศึกษาบุตร สหกรณ์จะเปิดรับคำขอยื่นขอรับทุนในวันที่ 1-31 พค. 67 สมาชิกสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ แจ้งมาเพื่อทราบขอบคุณค่ะ
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ