เรื่อง : เรียน ผู้จัดการสหกรณ์ และคณะกรรมการสหกรณ์ รพช.
   
  เนื่องจากสมาชิกมีภาระรายจ่ายค่าการศึกษาบุตรและรายจ่ายมากมายช่วงเปิดภาคเรียน ขอความเห็นใจช่วยแบ่งเบาภาระหนี้สินในช่วงนี้ด้วยการพักชำระเงินต้นก่อนจะได้หรือไม่ค๊ะิขอความเห็นจากสมาชิกทุกๆท่านด้วยค่ะ เงินเดือนน้อยมากค่ะ
   
 
โดย :คุณกัญญาภรณ์ กันอัศวะ  สังกัด :ศปภ.เขต 10 ลำปาง (ขก) เวลา : 08 พ.ค 2567

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :สุชาดา เรือนคำ  2024-05-09 09:12:17
 
 
  เห็นด้วยค่ะ
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :สุวิท ชูศรี  2024-05-09 12:06:55
 
 
  เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 3  
โดย :ประสาร พลิคง  2024-05-12 04:08:54
 
 
  เห็นด้วยอย่างยิ่งครับ
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 4  
โดย :ประสาร พลิคง  2024-05-13 16:54:42
 
 
 
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 5  
โดย :ชัชฎาภรณ์ พรมที  2024-06-12 09:22:00
 
 
  เห็นด้วยคะ
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ