การติดต่อกับสหกรณ์ออมทรัพย์ รพช.จำกัด
Posted: สอ.รพช. จำกัด Date: 2009-04-09 12:39:23
IP: 192.168.100.248
 
   
ที่อยู่   www.ardcoop@hotmail.co.th
           สหกรณ์ออมทรัพย์ รพช.จำกัด
            เลขที่ 3/12  (อาคาร 2 ชั้น 6)  กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
            ถนนอู่ทองนอก   แขวงดุสิต  เขตดุสิต กรุงเทพฯ  10300


เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
 
* เบอร์มือถือ (Line) 092-263-2436 ID : ardcoop
* เบอร์มือถือ (Line) 086-785-4548 ID : ardcoop 1
* เบอร์มือถือ (Line) 089-799-2403 ID : ardcoop 2
 
• โทรศัพท์สายกลางของกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
       
             02-637-3000        ต่อ   3692  แผนกทะเบียนหุ้นและเงินกู้
                                          ต่อ   3693  แผนกการเงิน                                        
                                          ต่อ   3690   แผนกบริหาร
                                          ต่อ   3691   แผนกประมวลผล
                                          ต่อ   3694   ผู้จัดการ
                                          ต่อ   3695   ผู้ช่วยผู้จัดการ
 
• โทรศัพท์สายตรงของสหกรณ์ออมทรัพย์ รพช.จำกัด
                   โทร    02-243-0509 ,  02-2430510 ,  02-668-9229  
                                           ต่อ 13, 14,15   แผนกทะเบียนหุ้นและเงินกู้
                                           ต่อ  28             แผนกการเงิน
                                           ต่อ  16             แผนกประมวลผล
                                           ต่อ  11             แผนกบริหาร
                                           ต่อ  19, 20       แผนกบัญชี
                                           ต่อ  21             ผู้จัดการ
                                           ต่อ  17             ผู้ช่วยผู้จัดการ
 
* เบอร์ภายใน 02-637-3690
                                           ต่อ 3690        แผนกบริหาร
                                           ต่อ 3692-60  แผนกทะเบียนหุ้นและเงินกู้
                                           ต่อ 3693        แผนกการเงิน
                                           ต่อ 3694        ผู้จัดการ
                                           ต่อ 3695        แผนกบัญชี
                                           ต่อ 3695        ผู้ช่วยผู้จัดการ
                                           ต่อ 3691        แผนกประมวลผล
                                          
  
• โทรศัพท์มือถือ   (แผนกทะเบียนหุ้นและเงินกู้)  089-799-2403 (คุณธันยรัชต์)
                                                                                   086-785-4548 (คุณนัฐชนัญ)
                                                                                   092-263-2436 (คุณชยากร)
                                                  (แผนกบริหาร)      098-253-4616 
                                                 (แผนกการเงิน)      098-253-4615
 
• โทรสาร (แฟกซ์)        02-668-9230, 02-243-6843
 
เลขที่บัญชีธนาคาร (สำหรับสมาชิกโอนเงินผ่านธนาคาร)
ชื่อบัญชี    สหกรณ์ออมทรัพย์ รพช. จำกัด


กรณีโอนเงินผ่านธนาคารเพื่อฝากเงินเข้าบัญชีสมาชิก
• ธนาคารกรุงไทยจำกัด  สาขาศรีย่าน    เลขที่บัญชี   012-1-02088-6

 
กรณีโอนเงินเพื่อชำระหนี้เงินกู้/ ค่าหุ้น/ ชำระเงินประจำเดือน
• ธนาคารกรุงไทยจำกัด  สาขาศรีย่าน   เลขที่บัญชี   012-1-02088-6
• ธนาคารกรุงไทยจำกัด  สาขาศรีย่าน   เลขที่บัญชี   012-1-71428-4 (อบต.)
• ธนาคารออมสิน สาขาเทเวศร์               เลขที่บัญชี   050-7005-1648-2
• ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  สาขานางเลิ้ง เลขที่บัญชี  000-2-13394-6
 
 

หมายเหตุ   
หลังจากสมาชิกโอนเงินผ่านธนาคารเรียบร้อยแล้ว   ให้โทรแจ้ง สหกรณ์ฯ  พร้อมกับแฟกซ์
ใบเข้าบัญชีธนาคารให้กับสหกรณ์ฯ  ภายในวันเดียวกัน เพื่อรักษาผลประโยชน์ของสมาชิก
และทางสหกรณ์จะได้ปรับยอดให้ถูกต้อง
 
                                                                       
        
 


   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ