เรื่อง : การขอรับทุนการศึกษาบุตร
   
  ขอสอบถามเงื่อนไขการขอรับทุนบุตรครับ ระดับการศึกษาอาชีวะศึกษารวมถึงระดับอุดมศึกษาไหมครับ ขอเสนอแนะได้ไหมครับน่าจะสนับสนุน สมาชิกฯที่มีบุตรเรียนระดับปริญญาตรีแต่เงินเดือนน้อยได้มีโอกาสรับทุนครับ ขอแสดงความนับถือ
   
 
โดย :คุณสิทธินนท์  สีพรม  สังกัด :ศปภ.เขต 6 ขอนแก่น (ขก) เวลา : 29 พ.ค 2567

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ภูวณิต เกิดสนอง  2024-05-30 16:19:20
 
 
  ระดับอาชีวศึกษา คือ ปวช ปวส ปวท ค่ะ ไม่รวมถึงระดับปริญญาตรี สำหรับข้อเสนอฝ่ายจัดการจะได้เสนอคณะทำงานรับทราบและพิจารณาให้ต่อไปค่ะ
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ