ประกาศฉบับที่ 9/2566 เรื่องหลักเกณฑ์การให้เงินกู้ฉุกเฉินปันผลรายปี ประจำปี 2566 พร้อมแบบฟอร์มเงินกู้
Posted: ฝ่ายการจัดการ Date: 2023-03-28 11:33:30
IP: 183.88.238.136
 
   

สหกรณ์เปิดให้สมาชิกยื่นเงินกู้ฉุกเฉินรายปี 2566    โดยเริ่มแต่แต่วันที่ 1 เมษายน 2566 จนถึง 15 ธันวาคม 2566   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ