เรื่อง : ขอให้ปรับเปลี่ยน ทะเบียนสมาชิกให้เป็นปัจุบัน
   
  ปัจจุบัน สมาชิกสหกรณ์ รพช. ปรับเปลี่ยนโยกย้ายไปตามที่ต่างๆ แต่ทะเบียนสมาชิกไม่ปรับเปลี่ยน ทำให้ไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ตัวสมาชิกอยู่อีกจังหวัด แต่ใบเสร็จส่งไปที่เดิม
   
 
โดย :คุณสมบูรณ์  มาลาลักษณ์  สังกัด :ศปภ.เขต 18 ภูเก็ต (ขก) เวลา : 11 ก.พ. 2567

 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ