เรื่อง : สอบถามยอดเงินปันผล และ ข้อเสนอการเลือกตั้ง
   
  1. สอบถามยอดเงินปันผลปีนี้ (ใส่ยอดให้เมื่อใด) 2. ข้อเสนอการเลือกตั้ง สำหรับผู้ที่ติดภารกิจสำคัญ ไม่สามารถเข้าร่วมด้วยตนเองที่ส่วนกลาง ควรเปิดโอกาสให้ลงคะแนนผ่านระบบอิเลคทรอนิคส์ หรือไปรษณีย์
   
 
โดย :คุณฉลวย ธาราแสง  สังกัด :สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เวลา : 05 ก.พ. 2567

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ชัชฎาภรณ์ พรมที  2024-02-05 09:32:03
 
 
  เห็นด้วยคะ
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :ภูวณิต เกิดสนอง  2024-02-05 11:44:52
 
 
  1.ยอดเงินปันผลอยู่ในระหว่างดำเนินการจะแจ้งให้ทราบภายในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ค่ะ 2.การลงคะแนนผ่านอิเลคทรอนิกส์ยังไม่สามารถดำเนินการได้ค่ะ เพราะข้อบังคับไม่ได้ให้อำนาจและระเบียบมิได้กำหนดไว้
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 3  
โดย :ภูวณิต เกิดสนอง  2024-02-05 14:29:04
 
 
  เพิ่มเติมข้อมูลค่ะ การแก้ไขข้อบังคับในเรื่องการเลือกตั้งผ่านอิเล็คทรอนิกส์ จะต้องให้มีการแก้ไขพรบ.สหกรณ์ ซึ่งเป็นกฎหมายใหญ่ของสหกรณ์เสียก่อนค่ะ จึงจะแก้ไขข้อบังคับเพื่อรองรับการปฏิบัติดังกล่าวได้
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ