เรื่อง : การปรับโครงสร้างการแบ่งชำระหนี้ของพนักงานราชการ
   
  อยากขอความอนุเคราะห์จากท่านสหกรณ์และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ช่วยรับข้อเสนอแนะไว้พิจารณาสำหรับพนักงานราชการด้วยค่ะ เรื่องการปรับโครงสร้างการชำระหนี้ให้แก่พนักงานราชการขอขยายเป็น 60 งวดได้มั้ยมั้ยค่ะ สำหรับสมาชิกที่เป็นมานานแล้ว เนื่องจากพนักงานราชการบางท่านเงินเดือนเต็มขั้นแล้วบางท่านเต็มขั้นหลายปีแล้ว ทำให้ฐานเงินเดือนเหลือน้อย จึงอยากขอให้พิจารณาเรื่องนี้ด้วยค่ะ และขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้
   
 
โดย :คุณรัชติพร อินทรแหยม  สังกัด :ขทช.สมุทรสงคราม (พนง.ราชการ) เวลา : 24 พ.ค 2566

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :สมคิด บุญเผิ่ง  2023-05-26 09:10:01
 
 
  เห็นด้วยครับ
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ