เรื่อง : เรื่องกู้ฉุกเฉินปันผลรายปี
   
  เรียน ผู้จัดการสหกรณ์ ออมทรัพย์ รพช.หากต้องการช่วยดหลือสมาชิกจริงๆเห็นควรช่วยด้านการพักชำระหนี้ 6 เดือน จะได้ผลกว่าการให้กู้ฉุกเฉินเงินปันผลรายปีนะค๊ะเนื่องจากสมาชิกบางรายไม่ได้เงินปันผลเลยแต่ละปีเพราะต้องจ่ายค่าประกันชีวิตทั้งหมดเหลือคนละ300-400 จะกู้ได้อย่างไร สมาชิกท่านใดเห็นด้วยโปรดเรียนแจ้งท่านประธานสหกรณ์เพื่อทราบค่ะ
   
 
โดย :คุณกัญญาภรณ์ กันอัศวะ  สังกัด :ศปภ.เขต 10 ลำปาง (ขก) เวลา : 07 เม.ย. 2566

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :สมคิด บุญเผิ่ง  2023-04-10 10:16:24
 
 
  ผมเห็นด้วยครับ
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :อนุรักษ์ ฟูวงศ์  2023-04-10 13:06:26
 
 
  เห็นด้วยครับ
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 3  
โดย :นิรันดร์ กากแก้ว  2023-04-25 09:15:38
 
 
  เรียน สมาชิก ฝ่ายจัดการได้นำเรื่องเสนอต่อท่าน ผจก.สอ.ให้เรียบร้อยแล้วคับ
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ