เรื่อง : ขอรับทุนการศึกษา
   
  สอบถามสหกรณ์ฯ เนื่องจากเกรดเทอม 2 ปี 2564 ของมหาวิทยาลัยยังไม่ออก ไม่ทราบจะส่ง ปี 2563 2 เทอม และ ปี 2564 เทอม 1 ได้หรือไม่คะ
   
 
โดย :คุณอรวรรณ ไกรศรีวรรธนะ  สังกัด :สนง.ทรัพยากรน้ำที่ 4 ขอนแก่น (ขก) เวลา : 08 มิ.ย. 2565

 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ