เรื่อง : เงินกู้พิเศษ สู้ภัยโควิท
   
  เรียนคณะกรรรม สอ.รพช. โควิท 19......ส่งผลกระทบเรื่องเงินอย่างมาก แก่สมาชิก หลายท่าน กระผมขอให้มีการปล่อยเงินกู้พิเศษให้สมาชิกทุกคน จำนวน 50,000 บาท ....... โดยมีการพิจารณา ..ด่วนที่สุด.... ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
   
 
โดย :คุณสมคิด บุญเผิ่ง  สังกัด :สทช.ที่ 3 ชลบุรี (พนง.ราชการ) เวลา : 28 เม.ย. 2564

 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ