เรื่อง : การจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
   
  เนื่องจากได้เกิดสถานการณ์โควิด ทำให้การเดินทางไปประชุมฯ ไม่ได้ จึงอยากให้สหกรณ์ออมทรัพย์รพช. เห็นชอบถัวจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมใหญ่ทั้งหมดให้สมาชิกทุกคนๆ ละ 250 กับเงินขวัญถง คนละ 350 บาท รวมเป็น600 บาท ให้เหมือนกันสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครองจะได้มั้ยคะ ขอเสนอความคิดเห็นค่ะ ขอบคุณค่ะ
   
 
โดย :คุณปุณยนุช  จันทร์สุข  สังกัด :ศปภ.เขต 9 พิษณุโลก (ขก) อุตรดิตถ์ เวลา : 28 ม.ค. 2564

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ณิชาภัทร ถาวรกูล  2021-01-28 14:37:58
 
 
  เห็นด้วย + 1 ค่ะ
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :วิไลพร จุ้ยแย้ม  2021-01-28 14:47:42
 
 
  เห็นด้วยอย่างยิ่ง 1 เสียงค่ะ
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 3  
โดย :เมฆ พรมถา  2021-01-28 14:50:37
 
 
  เห็นด้วยกับเจ้าของกระทู้ครับ
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 4  
โดย :สุรัศ  พลฤทธิ์  2021-01-28 15:14:23
 
 
  +1 เห็นด้วยที่สุด
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 5  
โดย :วินัย คำภิละ  2021-01-28 15:16:18
 
 
  +1
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 6  
โดย :จิระศักดิ์ ต่ายเนาว์ดง  2021-01-28 15:30:13
 
 
  เห็นด้วย + 1 เสียงครับ
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 7  
โดย :บุญนิศา มั่นตุ่น  2021-01-28 15:54:35
 
 
  เห็นด้วย + 1 ค่ะ
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 8  
โดย :ศรนรินทร์ อินดี  2021-01-28 15:54:36
 
 
  เห็นด้วย1,000,000%ครับ
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 9  
โดย :วิมลมาศ เจริญโชคมณี  2021-01-29 10:31:12
 
 
  เห็นด้วย +23 ค่ะ (รวมเสียงของพี่ๆ เพื่อนๆ น้องๆ ที่สนง.ด้วยค่ะ)
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 10  
โดย :สมพงษ์ แว่นศิลา  2021-01-29 11:36:56
 
 
  เห็นด้วย 1 เสียง
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 11  
โดย :หรัญญา ชูเชิด  2021-01-29 13:38:09
 
 
  เห็นด้วย 1 เสียงค่ะ
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 12  
โดย :บุญช่วย หอมเย็น  2021-01-29 19:42:11
 
 
  เห็นด้วย 1 เสียง
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 13  
โดย :นิธิวรรธน์  บุญคง  2021-02-03 08:09:32
 
 
  เห็นด้วย
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ