เรื่อง : เงินค่าอายุสมาชิก
   
  ในรายละเอียดไม่มีค่าอายุสมาชิก2ปีแล้วอายุสมาชิกมากพอควรชี้แจ้งด้วย
   
 
โดย :คุณสิทธิชัย สุวรรณศร  สังกัด :ข้าราชการเกษียณกรมทางหลวงฯ เวลา : 11 ก.พ. 2563

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :นิรันดร์ กากแก้ว  2020-02-12 07:49:19
 
 
  เรียน สมาชิก เนื่องจากโปรแกรมปัจจุบันของสหกรณ์ไม่สามารถที่จะ link ข้อมูลเงินอาวุโส เงินอายุการเป็น เงินกู้ฉุกเฉินปันผล และค่าประกันชีวิตกลุ่มได้ แต่โปรแกรมใหม่สามารถ Link ข้อมูลด้งกล่าวได้หมด เนื่องจากอยู่ในการพัฒนาโปรแกรม ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จครบถ้วนสมบูรณ์ประมาณเดือน พฤศจิกายน 2563 จึงเรียนมาเพื่อให้สมาชิกทราบโดยทั่วกัน และขออภัยมา ณ โอกาศนี้ด้วยคับ
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ