เรื่อง : ใบเสร็จรับเงิน
   
  ทำไมออกใบเสร็จแบบไม่ปกปิดค่ะ เดี๋ยวนี้สหกรณ์อื่นๆๆๆเขาส่งใบเสร็จรับเงินมาให้เจ้าของแบบสลิปเงินเดือนกันหมดแล้วค่ะ ขอพิจารณาแบบปกปิดค่ะ
   
 
โดย :คุณปรียา กัสยากร  สังกัด :ขทช.อ่างทอง (ลป.) เวลา : 06 ก.พ. 2563

 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ