เรื่อง :
   
  ได้ยินข่าวมาว่าสหกรณ์จะเพิ่มวงเงินกู้สามัญให้พนักงานราชการ วงเงิน 500,000 บาทเห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะ
   
 
โดย :คุณกฤษฎาภรณ์ ไชยสีหา  สังกัด :ศปภ.เขต 7 สกลนคร (พร) เวลา : 15 พ.ย. 2562

 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ