เรื่อง : แจ้งการหักเงินค่าหุ้นเพิ่ม
   
  ดิฉัน นางสาววิรากานต์ อาจสูงเนิน เลขทะเบียน 014889 พนักงานราชการต้องการให้ทางสหกรณ์หักค่าหุ้นเพิ่มเติม จากเดิม 1,500 บาท เป็น 1,700 บาท ขอให้ทางสหกรณ์เริ่มหัก ตั้งแต่เดือน มีนาคม 2559 เป็นต้นไป ขอบคุณค่ะ
   
 
โดย :คุณสังวร คิดเห็น  สังกัด : เวลา : 10 ก.พ. 2559

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :อุทัย  นนทพรม  2016-02-15 09:04:41
 
 
  นาย อุทัย นนทพรม เลขทะเบียน 015698 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก ระดับ ช 2ต้องการให้ทางสหกรณ์หักค่าหุ้นเพิ่มเติม จากเดิม 1,800 บาท เป็น 2,000 บาท ขอให้ทางสหกรณ์เริ่มหัก ตั้งแต่เดือน มีนาคม 2559 เป็นต้นไป ขอบคุณครับ
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ