เรื่อง : แจ้งเปลี่ยนแปลงเงินเดือน
   
  ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลเงินเดือน จากเดือนละ 49180 บาท เป็นเดือนละ 50610 บาท เริ่ม 1 ต.ค.56
   
 
โดย :คุณทิฆัมพร  จารุภูมิ  สังกัด : เวลา : 27 ธ.ค. 2556

 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ