เรื่อง : ลาออก
   
  จะลาออกจากการเป็นสมาชิก อยากให้สหกรณ์แจ้งผู้กู้ให้หาผู้ค้ำประกันใหม่ด้วยครับ
   
 
โดย :คุณประจวบ รู้ปัญญา  สังกัด : เวลา : 23 ม.ค. 2556

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ยุทธพงษ์ วงศ์ไชย  2013-02-15 12:58:26
 
 
  โอกาสล้มมีน้อยมากแค่ 0.005 เปอร์เซ็นต์ เพราะมีทุนสำรอง และกฎหมายรองรับท่ีสำคัญคือ เรายังเป็นลูกหน้ีสหกรณ์ เราจึง กก่าวคำว่า สหกรณ์ สรณัง คัจฉามิ สหกรณ์เป็นท่ีพึ่ง
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ