เรื่อง : จะได้ดอกเบี้ยจากมูลค่าหุ้นของปีก่อนลาออกหรือไม่
   
  ลาออกจากสมาชิกสหกรณ์ ในปีที่ออก ไม่ได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน แต่จะได้รับดอกเบี้ยจากเงินรับฝาก(มูลค่าหุ้น)ของปีก่อนลาออกหรือไม่ ครับ 
   
 
โดย :คุณประจักษ์ คุณดิลกคุณากร  สังกัด : เวลา : 18 พ.ย. 2554

 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ