เรื่อง : เปลี่ยนสังกัดและสถานที่ส่งเอกสาร
   
 

เรียน  ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ รพช. จำกัด

                       ขอแจ้งเปลียนสังกัดที่ปฏิบัติงาน เดิมปฏิบัติงานที่ ศูนย์ ปภ.เขต ๑ ปทุมธานี 

 ปัจจุบันได้ปฏิบัติงานและสังกัดที่สำนักงาน ปภ.จังหวัดสุพรรณบุรี จึงขอให้จัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ไปยังหน่วยงานที่สังกัดปัจจุบัน

                      

 

   
 
โดย :คุณอุทัย สาธุรัตน์  สังกัด : เวลา : 24 ต.ค. 2554

 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ